Skip to main content

Gegevensbescherming Richtlijnen voor gegevensbescherming en privacybeleid

Inhoud

 1. Bescherming van uw persoonlijke gegevens
 2. Verzamelde gegevens
 3. Gebruik en overdracht van gegevens
 4. Toestemming en herroeping
 5. Klant-account
 6. Contactopname
 7. Newsletter
 8. Pushberichten
 9. Gebruik van cookies
  1. Algemene informatie over het gebruik van cookies
  2. Een overzicht van de gebruikte cookies vindt u hier:
  3. Webanalyse/ Google Analytics/ Google Remarketing/ AdWords/Doubleclick by Google
  4. Google reCAPTCHA
  5. Google Tag Manager
  6. Bing Ads
  7. Kissmetrics
  8. Unbounce
  9. Plugins voor sociale media
  10. Mouseflow
  11. Retargeting via AdRoll
  12. Conversiemeting met de bezoekersactiepixel van Facebook
 10. Uw rechten, informatie
 11. Functionaris voor de gegevensbescherming

1. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

We stellen uw belangstelling in onze website en ons aanbod op prijs. De bescherming van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt, is erg belangrijk voor ons en heeft onze volle aandacht. We nemen deze bescherming zeer serieus, met name waar het gaat om het verzamelen, verzenden, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt.

We behouden te allen tijde het recht dit privacybeleid te veranderen en/of aan te passen, waarbij altijd de nieuwste versie geldt. We raden daarom aan deze verklaring regelmatig te lezen.

2. Verzamelde gegevens

We verzamelen gegevens bij het bezoeken van onze pagina’s en bij het initiëren, afsluiten, verwerken en annuleren van een contract.

Uw bezoek aan onze website wordt geregistreerd. Eenvoudig gezegd wordt het IP-adres vastgelegd dat uw pc op dit moment gebruikt, de datum en de tijd, het browsertype, het besturingssysteem van uw pc en de pagina’s die u bekijkt. Herleiding naar de persoon is doorgaans niet mogelijk en ook niet de bedoeling.

3. Gebruik en overdracht van gegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen en die u ons bijvoorbeeld verstrekt bij een bestelling of per e-mail (bijvoorbeeld uw naam en adres of uw e-mailadres) worden uitsluitend verwerkt voor correspondentie met u en uitsluitend voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Wij geven uw gegevens alleen door aan derden als dit absoluut noodzakelijk is voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen.

Wij sturen jouw IP-adres ter verificatie door naar een externe provider. Dit doen we om te garanderen dat er geen proxy- of VPN-server wordt gebruikt vanaf het IP-adres van waaruit je toegang verkrijgt.

Deze verwerking is rechtmatig en noodzakelijk. Zij voldoet aan de richtlijnen van art. 6 lid 1 sub b van de AVG. Dit artikel luidt als volgt: “de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.”

Bij de verwerking van betalingen geven we uw betalingsgegevens door aan de bank die verantwoordelijk is voor de betaling.
Wij verzekeren u dat wij uw persoonlijke gegevens in geen ander geval aan derden doorgeven, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn of u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Voor zover we voor de uitvoering en het beheer van productieprocessen dienstverleners inhuren, zullen de contractuele relaties in overeenstemming zijn met de bepalingen van de relevante privacyregels, te weten de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Er vindt nadrukkelijk geen verkoop van uw gegevens plaats.

4. Toestemming en herroeping

Als u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, kunt u te allen tijde om verwijdering van deze gegevens bij ons vragen. We zullen uw persoonlijke gegevens dan verwijderen, tenzij dit in verband met wettelijke bewaartermijnen verboden is.
Als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. We zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Het intrekken van de toestemming is mogelijk via de meegestuurde link in bv. een nieuwsbrief of door een e-mail te sturen aan het e-mailadres onderaan deze verklaring.

Bewaartijd: persoonlijke gegevens die ons via onze website zijn verstrekt, worden alleen opgeslagen totdat het doel is bereikt waarvoor ze ons zijn toevertrouwd. Voor zover op grond van handels- en belastingwetten bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, kan de bewaartijd voor bepaalde gegevens maximaal 10 jaar bedragen.

5. Klant-account

Wanneer u een klant-account opent, stemt u ermee in dat uw basisgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en bankgegevens, evenals uw gebruikersgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) en IP adres worden opgeslagen.

Gebruikersaccount voor auteurs

Als u zich als auteur op het platform aanmeldt, verwerken wij de door u ter beschikking gestelde persoonsgerelateerde gegevens om uw account te openen en een auteursprofiel op te stellen, voor documentatiedoeleinden en het behandelen van uw vragen, dit op basis van art. 6 §. 1 a) of b) AVG.

Uw toestemming voor het ontvangen van informatie over Textbroker, updates over de branche en exclusieve acties per e-mail, kan op ieder gewenst moment worden opgezegd. In iedere e-mail die u van ons ontvangt, vindt u een link waarmee u uw toestemming kunt intrekken. U kunt zich ook tot het e-mailadres wenden dat wij in deze verklaring aangeven.

Gebruikersaccount voor opdrachtgevers

Sario Marketing GmbH is een commerciële instelling en gebruikt persoonsgegevens van opdrachtgevers in een zakelijke en commerciële context, in zoverre dat bij de wet toegestaan is en/of met de opdrachtgever is vastgelegd. Als u een gebruikersaccount als opdrachtgever aanmaakt, gaan wij ervan uit dat de persoonsgegevens van zakelijke aard zijn. De gegevens die u ons ter beschikking stelt, gebruiken wij om uw account te kunnen openen, voor documentatiedoeleinden en het behandelen van uw vragen op basis van op basis van art. 6 §. 1 a) AVG. Wij gebruiken uw gegevens ook voor interne documentatie en bedrijfsanalyses, zodat wij onze service steeds kunnen blijven verbeteren. De rechtelijke basis voor deze soort gegevensverwerking is art. 6, § 1 f) AVG.

6. Contactopname

Contactopname door auteurs

Bij een contactopname per e-mail, telefoon, post of andere communicatiewegen of via een persoonlijk contact (bv. op een beurs of evenement), verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens (aanhef, titel, naam, contactgegevens) die u ons ter beschikking stelt voor documentatiedoeleinden en om uw vragen te kunnen beantwoorden op basis van art. 6, § 1 b) AVG of van art. 6, § 1 f) AVG en in het kader van de bestaande zakelijke betrekking.

Contactopname door opdrachtgevers

Bij een contactopname per e-mail, telefoon, post of andere communicatiewegen of via een persoonlijk contact (bv. op een beurs of evenement), verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens (aanhef, titel, naam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, contactgegevens) die u ons ter beschikking stelt voor documentatiedoeleinden en om uw vragen te kunnen beantwoorden op basis van art. 6, § 1 b) AVG of van art. 6, § 1 f) AVG. Wij gaan ervan uit dat gegevens die wij via die wegen van u ontvangen van zakelijke aard zijn of dat het persoonlijke gegevens betreft die in relatie staan tot de bestaande zakelijke betrekking.

Wij behouden ons het recht voor uw gegevens te gebruiken voor het verzenden van informatie over Textbroker, updates en nieuws uit het vakgebied, aanbiedingen en enquêtes teneinde onze kwaliteit te kunnen blijven verbeteren. De rechtelijke basis hiervoor is art. 6 § 1 f) AVG. Als u geen informatie van ons wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven via de link in onze e-mails of per e-mail aan het door ons meegegeven e-mailadres.

7.Newsletter

Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief geeft u toestemming uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens te gebruiken voor onze eigen advertentiedoeleinden. Inschrijving voor de nieuwsbrief verloopt via de dubbele opt-in procedure om de documentatie te garanderen van uw toestemming de nieuwsbrief te ontvangen.

De nieuwsbrief wordt verzonden door een serviceprovider.
De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief, evenals hun verdere gegevens die worden beschreven in de context van deze toelichting bij de nieuwsbrief, worden opgeslagen op de servers van de serviceprovider in Duitsland. De serviceprovider gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en te evalueren. De toestemming om een nieuwsbrief per e-mail te ontvangen, kan op elk moment worden herroepen. In elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u uw toestemming kunt intrekken.
 

Statistisch onderzoek en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenoemd “webbaken” (“web beacon”). Dat is een afbeelding ter grootte van 1 pixel die wordt opgehaald van de server van de serviceprovider wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Het ophalen van deze afbeelding begint ermee dat technische informatie wordt verzameld: informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag, op basis van de locaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of tijden waarop ze de nieuwsbrief bekijken.

Het statistische onderzoek omvat ook de vaststelling of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden gekoppeld aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch ons doel noch dat van onze serviceprovider om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties helpen ons vooral om de leesgewoontes van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud daaraan aan te passen of om verschillende gebruikers verschillende inhoud te verzenden, aansluitend op hun interesses.

8. Pushberichten

U kunt zich aanmelden om onze pushberichten te ontvangen. Voor het verzenden van onze pushberichten maken wij gebruik van de “CleverPush” verzendservice, die wordt beheerd door CleverPush UG (haftungsbeschränkt), Tondernstr. 1, 22049 Hamburg (“CleverPush”).

Via onze pushmeldingen ontvangt u regelmatig informatie over spannende online marketingonderwerpen – met name content marketing, SEO, analytics, social media en het maken van betere webteksten – evenals tips, trucs en spannende innovaties bij Textbroker. U ontvangt ook exclusieve kortingen (b.v. vouchers of BonusBack promoties op tekstorders) en aanbiedingen van Textbroker en haar partners (zoals informatie over evenementen, producten of diensten).
Om u te registreren, moet u het verzoek van uw browser bevestigen om meldingen te ontvangen. Dit proces wordt gedocumenteerd en opgeslagen door CleverPush. Dit omvat het opslaan van de inlogtijd en uw browser-ID of apparaat-ID. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om de processen in geval van misbruik te kunnen traceren en is dus voor onze wettelijke bescherming verplicht.

Om u de pushberichten te tonen, verzamelt en verwerkt CleverPush namens ons uw browser-ID en, in het geval van mobiele toegang, uw apparaat-ID.
Door u te abonneren op onze pushberichten gaat u akkoord met de ontvangst ervan. Als u uw toestemming hebt gegeven, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens na registratie voor onze pushberichten artikel 6, lid 1, onder a DSGVO.

CleverPush evalueert onze pushberichten ook statistisch. CleverPush kan dus zien of en wanneer onze pushberichten bij u werden weergegeven en aangeklikt.
U kunt uw toestemming voor de opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het ontvangen van onze pushberichten en de statistische verwerking ervan te allen tijde intrekken. Om uw toestemming in te trekken, moet u de instellingen in uw browser voor het ontvangen van pushberichten wijzigen. Als u onze pushberichten op een desktop PC met het Windows-besturingssysteem gebruikt, kunt u onze pushberichten ook annuleren door in de instellingen met de rechtermuisknop te klikken op het betreffende pushbericht.

Uw gegevens worden gewist zodra het niet langer nodig is verdere gegevens te verzamelen. Uw gegevens worden daarom opgeslagen zolang het abonnement op onze pushberichten actief is.

De volgende link legt het proces in detail uit: https://cleverpush.com/en/faq.

9. Gebruik van cookies

Als u gebruikmaakt van ons aanbod, wordt gewerkt met cookies. Voorwaarde hiervoor is dat u in uw browserinstellingen het gebruik van cookies hebt geactiveerd.

a) Algemene informatie over het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om gebruikersspecifieke informatie op het toestel van de gebruiker op te slaan tijdens het gebruik van de website.

We gebruiken twee soorten “cookies”. “Cookies” zijn kleine bestanden die meestal bestaan uit een reeks tekst en cijfers die u een uniek ID geven. Een “Client Cookie” wordt naar uw browser gestuurd opdat ons systeem uw zoekopdrachten onthoudt, alsmede de pagina’s die u op onze site bezoekt en de diensten die u gebruikt. Een “Server Cookie” wordt op ons systeem geïnstalleerd om u te herkennen wanneer u deze site opnieuw bezoekt. Deze informatie stelt ons in staat om de site beter te beheren en onze diensten op maat en gebruiksvriendelijker te maken. We evalueren de verzamelde gegevens alleen anoniem.

U kunt uw browser zodanig configureren dat u op de hoogte wordt gesteld van de ontvangst van een cookie of dat cookies niet kunnen worden ontvangen. In dat geval kan het zijn dat u de reikwijdte beperkt van de diensten die u van ons mag verwachten wanneer u onze site bezoekt.

Cookies maken het met name mogelijk om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de pagina’s te bepalen en de manier waarop de pagina’s gebruikt worden te analyseren, maar ook om ons aanbod klantvriendelijker te maken. Cookies worden aan het einde van een browsersessie opgeslagen en kunnen worden opgeroepen wanneer de pagina opnieuw wordt bezocht. Als u dit niet wilt, vragen wij u om uw internetbrowser zo in te stellen dat die cookies weigert. Indien nodig slaat de cookie uw klant-ID op om u als geregistreerde klant te herkennen.

b) Een overzicht van de gebruikte cookies vindt u hier:

 

Third Party Cookie/Pixel Details
Google Tag Manager Conversion Linker Tag für Google Ads
Mouseflow https://mouseflow.com/gdpr/
AB Tasty https://www.abtasty.com/gdpr-compliance/
Unbounce Conversion Pixel Alleen op bedankt-pagina’s om een succesvolle registratie te meten
IBM Watson Campaign (Silverpop) Meting van alle e-mailactiviteiten van de individuele contactpersonen
Addendum over gegevensverwerking:
https://www-05.ibm.com/support/operations/zz/en/dpa.html
LinkedIn Analytics
LinkedIn Ads
Zonder geavanceerde matching voor auteuraccounts (we uploaden geen persoonlijke klantgegevens naar LinkedIn).
Met geavanceerde matching voor klantaccounts.
AdRoll Zonder geavanceerde matching (we uploaden geen persoonlijke klantgegevens naar AdRoll)
Outbrain Alleen op bedankt-pagina’s om een succesvolle registratie te meten
YouTube YouTube-video’s worden geladen in een iFrame
First Party Cookie/Pixel Details
Google Analytics inkl. Data Collection for Advertising Features (Remarketing und Advertising Reporting Features) Geen gebruik van de gebruikers-ID
Incl. AdWords, Search Console en Tag Manager Linking
Met IP-anonimisering

https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kissmetrics Analytics https://signin.kissmetrics.com/privacy/
Google Ads Conversion Tracking Alleen op bedankt-pagina’s voor het meten van succesvolle aanmeldingen of het verhogen van het saldo (inclusief bedrag)(inkl. Betrag)
Google Ads (Audiences, DoubleClick, dynamische remarketing, remarketing-gebruikerslijsten)
Zonder geavanceerde matching voor auteuraccounts (we uploaden geen persoonlijke klantgegevens naar LinkedIn).
Met geavanceerde matching voor klantaccounts.
Facebook Pixel inkl. Facebook Custom Audiences Zonder geavanceerde matching/ Custom Audiences from File voor auteuraccounts (we uploaden geen persoonlijke klantinformatie naar Facebook).
Met geavanceerde matching voor klantaccounts.

c) Webanalyse/ Google Analytics/ Google Remarketing/ AdWords/Doubleclick by Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Remarketing, webanalyse-diensten geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Google Analytics en Google Remarketing gebruiken zogenoemde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee analyse mogelijk is van uw gebruik van de website. Bij het bezoeken van onze website worden uw gegevens met behulp van een door Google verstrekte cookie door ons opgeslagen. Gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw ip-adres) worden aan een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt de opgeslagen informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor beheerder van de website samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden.

Google zal deze informatie ook overdragen aan derden indien dit wettelijk wordt vereist of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

U kunt toekomstige verzameling van gegevens op elk gewenst moment weigeren door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl verwenden.

We wijzen u erop dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie „_anonymizeIp()“. Dit betekent dat IP-adressen uitsluitend in anonieme vorm worden opgeslagen. Een directe herleiding van de opgeslagen gegevens naar u persoonlijk is daarmee uitgesloten.

Met behulp van Google Remarketing kunnen externe partijen, waaronder Google, advertenties weergeven op sites op internet. Derden, waaronder Google, gebruiken de opgeslagen cookies om selectief advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan deze site. Daarnaast gebruiken we Google Analytics om gegevens van Google AdWords en de Double-Click-Cookie te analyseren voor statistische doeleinden en om doelgericht voor u relevante advertenties te selecteren.

Als u dit niet wilt, kunt u deze functionaliteit uitschakelen op de pagina voor het beheer van uw advertentievoorkeuren, https://adssettings.google.com/authenticated. Als alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de website van Digital Advertising Alliance uitschakelen via de volgende link: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.

Doubleclick by Google kent uw browser een pseudoniem-identificatienummer (ID) toe. Hiermee wordt bijgehouden welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn bekeken. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Gebruik van de DoubleClick-cookies stelt Google en zijn gelieerde websites uitsluitend in staat om advertenties te selecteren op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites en diensten op het internet. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt door Google ter evaluatie doorgestuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen.

Ook AdWords bewaart cookies op uw apparaat. Bij het bezoeken van onze website worden uw gegevens met behulp van een door Google verstrekte cookie door ons opgeslagen en doorgestuurd aan Google. De cookie wordt ingesteld zodra een gebruiker op een advertentie klikt die door Google wordt geleverd. Dit dient niet voor persoonlijke identificatiedoeleinden. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze aanbieding bezoekt, kunnen Google en de adverteerder zien dat de gebruiker via de betreffende advertentie naar de pagina is geleid. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Er kunnen dus geen conclusies worden getrokken over het gedrag van gebruikers op de website van een AdWords-klant. De gegevens die met behulp van deze cookie worden verzameld, dienen statistische doeleinden. Op geen enkel moment ontvangen AdWords-klanten informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://policies.google.com/?hl=nl.

d) Google reCAPTCHA

Om voor voldoende gegevensbescherming bij het verwerken van online formulieren te zorgen, maken wij in bepaalde gevallen gebruik van de service reCAPTCHA van het bedrijf Google Inc. Deze dienen er vooral toe te kunnen onderscheiden of het formulier daadwerkelijk door een persoon wordt ingevuld, of dat dit op een machinale en geautomatiseerde manier gebeurt. Binnen deze service worden uw IP-adres en eventuele andere gegevens die Google voor een correct gebruik van reCAPTCHA nodig heeft, gedeeld met Google. Hierbij gelden de afwijkingen bepalingen rondom gegevensbescherming van Google Inc. Meer informatie over de gegevensbescherming van Google Inc. vindt u onder: www.google.nl/intl/nl/privacy / www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ .

e) Google Tag Manager

Voorts maken wij gebruik van de Google Tag Manager. Middels deze dienst worden websitetags beheerd. De Google Tag Manager zet slechts de tags in – hiermee wordt de code bedoeld die wordt gebruikt om traffic en surfgedrag op een bepaalde pagina te meten. De tags zelf komen van andere diensten – in ons geval van Bing Ads Tracking, en CleverPush (zie hieronder). Met de Google Tag Manager worden deze tags puur beheerd, er worden geen cookies ingezet en er worden bovendien geen persoonsgerelateerrde gegevens opgeslagen. Als het tracking wordt gedeactiveerd, geldt dat voor alle tags die door de Google Tag Manager werden beheerd.

f) Bing Ads

Verder maken wij gebruik van technologieën van Bing Ads, die door Microsoft Corporation („Microsoft“) ter beschikking worden gesteld en worden beheerd. Als u via Bing Ads op onze website terecht bent gekomen, plaatst Microsoft daarvoor een cookie op uw apparaat. Zo kan Microsoft het steeds bijhouden als iemand een advertentie heeft aangeklikt, naar onze website werd doorgestuurd en zo op een bepaalde doelpagina terecht is gekomen (conversiepagina). Microsoft slaat gegevens op en verwerkt deze d.m.v. het cookie dat wordt ingezet om gebruikersprofielen met pseudoniemen aan te maken. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt voor het analyseren van het surfgedrag van de bezoekers en voor het plaatsen van reclame. Er worden geen persoonsgerelateerde gegevens over de identiteit van de gebruiker verwerkt. Als u niet wilt dat de gegevens over uw surfgedrag worden verwerkt, kunt u bezwaar aantekenen tegen het noodzakelijke plaatsen van een cookie via deze link: choice.microsoft.com/nl-NL/opt-out. Meer informatie over dit onderwerp en over Bing Ads vindt u op de website van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

d) Kissmetrics

Deze website maakt gebruik van de Kissmetrics van Space Pencil Inc. (407 Morning Lane Redwood City, CA 94065). Kissmetrics-Tracking gebruikt uitsluitend first-party cookies. U kunt ze verwijderen door uw browsercookies te verwijderen. Als u het volgen door Kissmetrics in het algemeen wilt voorkomen, activeert u de functie “Niet volgen” in uw browser. Kissmetrics zal dan niet langer in deze browser informatie verzamelen.

Een andere mogelijkheid is om u voor de toekomst af te melden via een opt-out op https://signin.kissmetrics.com/privacy/. Houd er in dat geval rekening mee dat u deze procedure moet herhalen als u verschillende apparaten gebruikt, alle cookies verwijdert of overstapt op een andere browser.

h) Unbounce

We maken gebruik van de tool unbounce. Aanbieder is unbounce Marketing Solutions Inc., gevestigd op 400-401 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canada, V6B 5A1. De Europese Commissie heeft Canda als een veilige niet-EU-staat aangemerkt met acceptabele regelingen rondom gegevensbescherming en wij hebben een samenwerkingscontract met hen afgesloten.

Enkele van onze pagina’s worden door unbounce gehost en uw browser communiceert daarbij direct met unbounce, waardoor uw IP-adres gedeeld wordt en zo cookies kunnen worden gebruikt. Alle gegevens die u op deze pagina’s invult, worden door unbounce opgeslagen. Vervolgens ontvangen wij een anonieme analyse van de activiteit op die pagina.
Meer informatie over unbounce en gegevensbescherming bij unbounce vindt u op: https://unbounce.com/privacy/.

i) Social Media Plugins

We gebruiken op sommige van onze webpagina’s met Facebook-, Twitter- en Google+-knoppen verschillende plugins voor sociale media.

Om de veiligheid van uw gegevens te kunnen garanderen, hebben wij op onze website de Shariff Wrapper geïmplementeerd. Deze slaat geen gegevens over uw surfgedrag op en maakt niet zomaar herleidingen naar uw persoon mogelijk. Pas als u de plugin aanklikt, wordt hij geactiveerd en wordt er verbinding met het netwerk gemaakt.
Over de individuele plugins voor sociale media informeren we u hieronder:
 

i) Facebook-plugin

We gebruiken op onze websites de plugin „Facebook-Button“ van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Die kunt u gebruiken om uw vrienden te laten weten of onze website u bevalt, ze op inhoud wijzen of inhoud met ze delen. De plugin wordt aangegeven met het Facebook-logo of de toevoeging “Vind ik leuk”. Via de plugin kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen naar Facebook, als u daar bent ingelogd.

Wanneer u onze site bezoekt, worden uw gegevens in dezelfde mate naar Facebook verzonden als wanneer u hun eigen website zou bezoeken, en in bepaalde situaties ook als u niet als gebruiker op Facebook bent geregistreerd en niet op de plugin op onze pagina’s klikt. In dit geval is Facebook echter niet zonder meer in staat om een direct persoonlijk verband te leggen via bijvoorbeeld het IP-adres. Dit zou alleen mogelijk zijn via informatie van uw provider.

De volgende gegevens kunnen worden verzonden:
 

 • IP-adres
 • Uw gebruikers-ID, als u bij Facebook bent geregistreerd en aangemeld
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • De door u gebruikte browserversie, het besturingssysteem en de schermresolutie
 • De herkomst van de bezoekers (Referrer), als u een link hebt gevolgd
 • Geïnstalleerde plugins zoals Flash of Adobe Reader
 • URL van onze pagina waarop de plugin is geïntegreerd.

 
Als u geregistreerd bent op Facebook, zijn bovendien hun gegevensbeschermingsregels van toepassing https://www.facebook.com/privacy/explanation. Ook het exacte gebruiksdoel van de verzonden gegevens is in dit privacybeleid te vinden.
 

ii) Twitter

Met de plugin „Twitter“, een microblogdienst van het Amerikaanse bedrijf Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107), brengt uw browser ook een directe verbinding tot stand met de servers van Twitter en wordt daarvandaan hun knop geladen. Daarbij wordt de informatie naar Twitter verzonden dat de bijbehorende website is bezocht. Ook als u niet bent ingelogd, is het mogelijk dat Twitter gebruiksgegevens verzamelt en opslaat. Dit kan alleen als u de Twitter-knop hebt geactiveerd en op een van onze websites klikt. Vervolgens kunt u informatie “twitteren” via het venster van Twitter. U verzendt in zo’n geval de getwitterde informatie naar Twitter. Deze informatie wordt vervolgens gepubliceerd in uw Twitter-gebruikersprofiel. Verdere informatie over het verzamelen, analyseren en verwerken van uw gegevens door Twitter en over uw rechten daaromtrent is te vinden in het privacybeleid van Twitter, dat te vinden is op https://twitter.com/privacy?lang=nl.
 

iii) LinkedIn-plugins

We gebruiken plugins van LinkedIn Corporation(„LinkedIn“), 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. De plugins worden aangegeven met het LinkedIn-logo of de „Share-Button“ („Aanraden“).

Als u LinkedIn bezoekt via onze site, verzamelt LinkedIn informatie over uw apparaten en netwerken.
Zodra u onze website bezoekt, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van LinkedIn tot stand. LinkedIn krijgt automatisch de URL van de webpagina waar u vandaan kwam of de pagina waarnaar u wordt doorverwezen. LinkedIn ontvangt ook het internetprotocol-adres (“IP”) van uw computer of proxyserver via welke u toegang hebt tot het internet, evenals informatie over het besturingssysteem van uw computer en de webbrowser die u gebruikt, uw mobiele toestel (inclusief de via het besturingssysteem van uw mobiele toestel toegewezen apparaat-ID), het besturingssysteem van uw mobiele toestel (als u LinkedIn via een mobiel toestel bezoekt) en de naam van uw internetprovider of serviceprovider voor draadloze netwerken. LinkedIn kan ook locatie-informatie ontvangen.

Als u tijdens uw bezoek aan onze website bent aangemeld als een LinkedIn-lid en de inhoud van deze website koppelt aan uw LinkedIn-profiel, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. De recentste privacyinformatie van LinkedIn, met name informatie over uw rechten en instelmogelijkheden, is te vinden op de volgende webpagina: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

j) Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalyse-tool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, voor het registreren van willekeurig geselecteerde individuele bezoeken (alleen met geanonimiseerd IP-adres). Het resultaat is een logboek van muisbewegingen en klikken met de bedoeling om individuele websitebezoeken steekproefsgewijs af te spelen en daaruit mogelijkheden af te leiden om de website te verbeteren. De informatie is niet persoonlijk en zal niet worden gedeeld. Als u geen opname wilt, kunt u dit met de volgende link uitschakelen op alle websites die Mouseflow gebruiken: https://mouseflow.com/opt-out/.

k) Retargeting via AdRoll

Deze website maakt gebruik van AdRoll, de zogenoemde Web en Facebook Retargeting Software van serviceprovider Semantic Sugar Inc. (dba AdRoll), 972 Mission Street, San Francisco, CA 94103, USA (Europese locatie: AdRoll EMEA, Level 6; 1, Burlington Plaza Burlington Road; Dublin 4, Ireland). Wanneer u deze website bezoekt, worden cookies of slimme pixels in uw browser ingesteld, waarmee de dienstverlener AdRoll uw interesses kan herkennen en bij uw interesses aansluitende advertenties voor onze producten kan tonen wanneer u uw Facebook-account bezoekt. U kunt het privacybeleid van AdRoll bekijken als u meer wilt weten over de door dit bedrijf verzamelde gegevens. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld, het IP-adres wordt in anonieme vorm bewaard. Er kan niets uit worden afgeleid over uw Facebook-account en er wordt ook geen gebruikersprofiel aangemaakt. U kunt de cookies verwijderen via de instellingen in uw browser. U kunt het plaatsen van ook cookies ook uitschakelen via opt-out op de portals „Interest Based Advertising Policies“, „NAI opt out tool“ en „opt out via the DAA“.

l) Conversiemeting met de bezoekersactiepixel van Facebook

Met uw toestemming, die u als volgt hebt gegeven
„Ik ga akkoord met het gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook“
gebruiken we op onze website de “bezoekersactiepixel” van

Facebook Inc.
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
(“Facebook”)

Bij het bezoeken van onze website worden uw gegevens met behulp van een door Facebook verstrekte cookie door ons opgeslagen en doorgestuurd aan Facebook. Op deze manier kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Dit proces is ontworpen om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoekdoeleinden en kan mogelijk helpen bij het optimaliseren van toekomstige advertentie-inspanningen.

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, dus we kunnen er niets uit afleiden over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een koppeling met uw gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de informatie gebruiken kan voor reclamedoeleinden, in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook. U kunt Facebook en zijn dochterondernemingen in staat stellen om op en buiten Facebook advertenties voor u te selecteren. Verder kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen.

Toestemming voor het gebruik van de bezoekersactiepixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als u jonger bent, vragen we u om uw wettelijke vertegenwoordiger om toestemming te vragen.
Klik hier, als u uw toestemming wilt intrekken.

10. Uw rechten, informatie

Als u niet langer instemt met de opslag van uw persoonlijke gegevens, of als deze niet meer kloppen, zullen wij na uw instructie daaromtrent zorgdragen voor het verwijderen of blokkeren van uw gegevens of voor de nodige correcties (voor zover dit volgens geldend recht mogelijk is). Op verzoek ontvangt u op elk gewenst moment kosteloos informatie over alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke informatie of voor inzage in of correctie, blokkering of verwijdering van gegevens kunt u telefonisch contact met ons opnemen op +31 (0) 858 880 313 of een bericht sturen naar ons e-mailadres [email protected].

11. Functionaris voor de gegevensbescherming

Sario Marketing GmbH

Data Protection Officer
An den Grachten 29
55120 Mainz
Duitsland

E-Mail: [email protected]
Tel.: +49 (0) 6131 32 720 – 0
Fax: +49 (0) 6131 32 720 – 84