Skip to main content

Gegevensbescherming Verklaring gegevensbescherming

Bescherming van uw persoonsgebonden gegevens

Bedankt voor uw interesse voor onze website en onze diensten. Wij hechten zeer veel waarde aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. De bescherming van deze informatie nemen wij in het bijzonder wat betreft de verzameling, transfer, verwerking en het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens naar aanleiding van uw bezoek aan onze website zeer serieus.

1. Verzamelen van data

Bij uw bezoek aan onze website slaan wij bepaalde gegevens op. Dit betreft in ieder geval het aangaan en ontbinden van contracten. Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd van uw bezoek, uw browser, type besturingssysteem en de door u bezochte pagina’s op onze website. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan eventueel door u verstrekte persoonlijke gegevens. Een dergelijke koppeling is meestal niet mogelijk en wordt door ons ook niet beoogd.

2. Doorspelen van data

Door u verstrekte persoonlijke gegevens, daaronder worden onder meer uw naam en contactgegevens verstaan, worden door ons enkel aangewend voor de correspondentie met u en daarmee uitsluitend voor het doel waarvoor u die gegevens aan ons verstrekt heeft. Wij verstrekken uw gegevens louter aan derden wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen aan u na te komen. Ten behoeve van het uitvoeren van betalingen verstrekken wij uw gegevens aan banken en instanties betrokken bij de uitvoering van betalingsverkeer. In geen geval zullen wij in andere situaties dan hierboven beschreven uw gegevens doorspelen aan een derde partij, zonder dat daarvoor uw expliciete toestemming verkregen is. Hierop zijn de voorwaarden en bepalingen van de Federal Data Protection Act (BDSG) van toepassing.

3. Intrekken van toestemming en verwijdering

Aan ons verstrekte gegevens kunnen, op uw verzoek, op elk moment worden verwijderd. Uitgezonderd hiervan zijn gegevens die voor boekhoudkundige doeleinden en facturatie worden gebruikt. Uw gegevens worden door ons opgeslagen enkel voor zolang als dat dit noodzakelijk is om het door u beoogde doel van deze opslag te realiseren. Financiële, boekhoudkundige en voor belastingdoeleinden relevante gegevens kunnen door ons tot wel tien jaar bewaard worden.

4. Account

Door middel van het aanmaken en registreren van een account op onze website gaat u ermee akkoord dat de gegevens die u daarbij verstrekt door ons worden opgeslagen. Het betreft hier dan in ieder geval uw naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer en uw inloggegevens.

5. Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief geeft u toestemming voor het gebruik van uw voor- en achternaam en uw e-mailadres voor reclamedoeleinden. U zult uitsluitend onze nieuwsbrief via ons ontvangen. De door u gegeven toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief is te allen tijde herroepbaar. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich voor de nieuwsbrief kunt afmelden en waardoor u deze in het vervolg niet meer zal ontvangen.

6. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en zal ook van uw bezoek gegevens bewaren indien u, via uw browser, toestemming verleend heeft voor het gebruik van cookies. Een cookie is een willekeurig gegenereerde data-eenheid die gegevens over uw specifieke bezoek aan onze website opslaat op uw eigen apparaat. Zo herkennen wij u bij een volgende bezoek en wordt u bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om wachtwoorden op te slaan.

7. Webanalyse/ Google Analytics / Google Remarketing / AdWords / DoubleClick door Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google remarketing, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics en Google Remarketing gebruiken cookies die worden opgeslagen op uw computer. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal de opgeslagen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit voor website-exploitanten te maken en voor internetgerelateerde diensten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien vereist door de wet of voor zover deze derden de informatie namens Google overdragen. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar wij wijzen erop dat u in dat geval niet altijd in staat bent om alle functies van de website te gebruiken. Met uw bezoek aan deze site gaat u akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Google Analytics und Google Remarketing verwenden sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse), werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird die gespeicherten Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.

Het in de toekomst aanwenden van via Google Analytics verzamelde gegevens kunt verhinderen door de daarvoor bestemde add-on aan uw browser toe te voegen. Dit kunt u doen via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Ook het verzamelen van gegevens door Google Analytics kunt u voorkomen en wel via de volgende link. Hiermee installeert u een cookie die voorkomt dat uw gegevens bij een toekomstig bezoek worden opgeslagen. Google Analytics deaktivieren

Graag willen we onder uw aandacht brengen dat deze website louter anoniem gegevens verzamelt via Google Analytics. Uw IP-adres en daaraan gekoppelde gegevens worden opgeslagen zonder enige verwijzing naar tot uw persoon herleidbare gegevens.

Wij wijzen erop dat deze website gebruikmaakt van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp ()”. Hierdoor worden IP-adressen alleen opgeslagen in anonieme vorm en is een direct verband tussen personen en de opgeslagen data dus uitgesloten.

Door het gebruik van Google Remarketing kunnen derden, waaronder Google, u met gerichte advertenties benaderen. Deze partijen maken gebruik van cookies, opgeslagen na eerdere bezoeken aan de website. Deze zijn van invloed op de inhoud van eventuele vertoonde advertenties en niet op de hoeveelheid advertenties die u te zien krijgt. We maken ook gebruik van Google Analytics om gegevens van Google AdWords en de Double Click cookie-analyse om het aanbod van advertenties beter op uw wensen en behoeften af te stemmen.

Indien u dit niet wenst, kunt u met deze link: http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl voorkomen dat er gegevens worden opgeslagen om u met gerichte advertenties te benaderen. Alternatief zou u de DoubleClick cookie uit kunnen schakelen via de volgende link: http://www.aboutads.info/choices/.

DoubleClick is een dienst van Google die uw browser koppelt aan een identificatienummer (ID). Dit heeft invloed op de advertenties die vertoond worden in uw browser. In geen geval bevatten deze cookies persoonlijke informatie. Deze cookies bevatten enkel gegevens over uw eerdere bezoeken aan websites en stellen op basis hiervan een aanbod van relevante advertenties samen. De informatie die middels deze cookies verkregen wordt is afkomstig van Google en wordt door Google opslagen op een server in de Verenigde Staten.

Ook door Google AdWords worden er cookies op uw apparaat opgeslagen. Dergelijke cookies worden aangemaakt wanneer u op een Google-advertentie klikt. Deze gegevens zijn niet bedoeld en evenmin in staat om u persoonlijk te identificeren. De beheerder van de website die u via de advertentie bezoekt kan zo nagaan dat zijn website via de betreffende advertentie gevonden is. Elke gebruiker van Google AdWords krijgt een unieke cookie en derhalve kunnen er dus geen conclusies getrokken worden over het gedrag van specifieke gebruikers op de website van AdWords-adverteerders. De data die via dit cookie verzameld wordt, dient slechts statistische doeleinden. AdWords-adverteerders en andere klanten van Google ontvangen in geen geval persoonlijke gegevens van gebruikers of bezoekers van hun website(s).

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://www.google.de/intl/nl/policies/.

Op deze website wordt de analysedienst Kissmetrics van Space Pencil Inc. (407 Morning Lane Redwood City, CA 94065, Verenigde States) gebruikt. Bij Kissmetrics-Tracking worden uitsluitend first-party cookies geplaatst. Die kunt u verwijderen door in de instellingen van uw browser de cookies te verwijderen. Mocht u het tracken van Kissmetrics helemaal willen uitschakelen, activeert u dan de “Do-Not-Track”-functie van uw browser. Kissmetrics zal dan in uw browser geen gegevens meer verzamelen.

Als alternatief heeft u ook de mogelijkheid uzelf via een opt-out op https://www.kissmetrics.com/user-privacy af te melden voor toekomstig tracken. Dit proces dient u te herhalen voor al uw apparaten, wanneer u uw cookies verwijderd of wanneer u gebruikmaakt van andere browsers.

8. Sociale Media Plugins

Op onze websites gebruiken wij diverse buttons die linken naar sociale media plug-ins, Facebook, Twitter en Google Plus in het bijzonder. Voor elk van deze plug-ins informeren we u afzonderlijk en wel als volgt.

Facebook Plugin

Wij gebruiken op onze website de Facebook plug-in van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Deze kunt u gebruiken om vrienden en bekenden, via Facebook, te informeren over onze diensten en content van onze website met hen te delen via Facebook. Afzonderlijke handelingen zoals het “liken” van bepaalde content staat duidelijk als zodanig aangegeven met het door Facebook daarvoor gebruikte logo. Als u een account heeft op Facebook kunt u met de plug-in (persoonlijke) informatie overdragen naar en publiceren op Facebook.

Als geregistreerd Facebookgebruiker kunt u via de plug-ins op onze website dezelfde informatie in dezelfde mate publiceren als wanneer u Facebook direct zou bezoeken, zelfs wanneer u zich niet geregistreerd hebt bij Facebook en u niet klikt op de betreffende plug-in. In dit geval kan Facebook u echter niet direct als persoon identificeren. Hiervoor zou uw provider bepaalde gegevens moeten verstrekken. De volgende gegevens zouden eventueel verstrekt kunnen worden:

– IP-adres

– uw gebruikersnaam, indien u geregistreerd en ingelogd bent bij Facebook

– datum en tijd van uw bezoek

– uw browser en besturingssysteem

– herkomst van bezoek, indien u een link gevolgd heeft

– geïnstalleerde plug-ins zoals Flash of Adobe Reader

– URL van onze pagina waarop de plug-in is geïntegreerd

Indien u geregistreerd bent bij Facebook zijn de bepalingen inzake gegevensbescherming en privacy van Facebook van toepassing (http://nl-nl.facebook.com/about/privacy/). Welke gegevens Facebook verzamelt en waarvoor zij deze aanwendt kunt u hier vinden.

Twitter

Met de plug-in “Twitter”, een micro-blogging dienst van het Amerikaanse bedrijf Twitter Inc (795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107), wordt een directe verbinding met Twitterservers tot stand gebracht. Twitter slaat gegevens op van uw bezoek, waaronder de website waarvandaan u Twitter bezoekt. Ook als u geen account hebt bij Twitter of wanneer u daar niet bent ingelogd kan Twitter gegevens over uw bezoek opslaan. Het aanklikken van de Twitter plug-in, te herkennen aan het Twitter-logo, is hiervoor de enige voorwaarde. Met het aanklikken hiervan verleent u toestemming voor het opslaan van dergelijke gegevens. De plug-in van Twitter kunt u gebruiken om content op onze website te delen op uw eigen Twitterprofiel middels een berichtje en een link. Deze zullen als tweet zichtbaar zijn voor uw volgers. Meer informatie over het privacybeleid van Twitter en de omgang met uw gegevens vindt u hier: http://twitter.com/privacy.

Google Plus

Op onze website maken we gebruik van de plug-in van Google Plus, te herkennen aan de “+1” button van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De buttons zijn altijd te herkennen aan het logo van Google Plus of de toevoeging +1.

Door op de button te klikken ontvangt Google informatie over uw paginabezoek. Wanneer u een account heeft bij Google Plus en daarop ook bent ingelogd, koppelt Google deze informatie aan de bestaande gegevens over uw account. Deze uitwisseling vindt plaats zonder verdere interactie met de plug-in en kan enkel voorkomen worden door vooraf uit te loggen bij Google Plus en andere, daaraan gekoppelde diensten van Google. Door te klikken op de button van de Google Plus plug-in worden gegevens direct verzonden naar en opgeslagen door Google. Enkel door u vooraf af te melden (uit te loggen) bij diensten van Google kunt u een dergelijke gegevensoverdracht voorkomen.

Door middel van de Google Plus plug-in kunnen gebruikers wereldwijd content delen en gepersonaliseerde content ontvangen van Google en haar partners. Naast informatie over welke pagina’s u bezocht heeft en bij welke content u de plug-in gebruikt heeft, slaat Google ook informatie op over de pagina waar u terechtkomt na het aanklikken van de plug-in. Dit heeft invloed op welke resultaten in het vervolg aan u getoond worden in diverse Googlediensten (o.a. zoekresultaten, uw Google Plus-account en op andere websites).

Voor meer informatie aangaande het privacybeleid van Google, de gebruiksvoorwaarden van haar diensten en uw rechten aangaande het verzamelen van gegevens door Google, verwijzen wij u naar de volgende links.

Voor de voorwaarden, specifiek gekoppeld aan de Google Plus plug-in: http://www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html

Het privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/nl/privacy/privacy-policy.html

XING Plugin „Share-Button“

Wij gebruiken op onze website de plug-in “XING Share-knop” van de XING AG (“XING”), Gaensemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland. De plug-in is te herkennen aan het XING-logo.

Bij uw bezoek aan onze website wordt kortstondig verbinding gemaakt met de servers van XING, via uw browser. Dit om de plug-in en de bijbehorende functies goed te kunnen aanbieden. XING slaat hierbij in geen geval gegevens van u op. Persoonlijke gegevens, maar ook uw IP-adres worden dus niet door XING opgeslagen. Ook wordt er geen gebruikersprofiel aangemaakt op basis van cookies. Verdere bepalingen en het privacybeleid van XING vindt u via deze link: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn Plugins

Op onze website maken we gebruik van enkele plug-ins van LinkedIn Corporation (LinkedIn), 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. De plug-ins zijn herkenbaar aan het LinkedIn-logo.

Indien u onze pagina op LinkedIn bezoekt, slaat LinkedIn informatie op over uw apparaat en netwerken.

Wanneer u onze website bezoekt, komt er direct een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand in uw browser. LinkedIn ontvangt automatisch de URL van de website waarvandaan u gekomen bent of welke u heeft doorgestuurd naar onze website. Ook ziet LinkedIn uw IP-adres of het adres van de proxyserver waarvan u eventueel gebruikmaakt, alsook informatie over uw browser, besturingssysteem en eventuele applicaties (deze informatie kan namelijk ook van mobiele apparaten verkregen worden). Eventueel kan LinkedIn informatie verkrijgen over uw locatie.

Indien u een geregistreerd account heeft bij LinkedIn kunnen eventuele handelingen en het linken naar bepaalde content op onze website aan uw LinkedIn-account worden gekoppeld.

Het huidige beleid van LinkedIn inzake privacy en het verzamelen en opslaan van gegevens vindt u hier: http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

9. Uw rechten

Indien u het niet eens bent met het opslaan van persoonlijke gegevens of van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met uw rechten, dan zullen we proberen om met u tot een vergelijk te komen en eventueel de nodige correcties toe te passen (voor zover dit mogelijk is onder de geldende wetgeving). U kunt op elk gewenst moment informatie opvragen over welke persoonlijke informatie wij van u hebben opgeslagen.

Indien u vragen hebt hierover of met ons in contact wilt treden over het opslaan van informatie in zijn algemeenheid, of over u in het bijzonder, dan verzoeken wij u gebruik te maken van de volgende contactgegevens:

+31 (0) 858 880 313

klanten: klanten@textbroker.nl

auteurs: auteurs@textbroker.nl