Skip to main content

Keyword Density

Keyword Density geeft aan hoe vaak een bepaald sleutelwoord of specifieke woordcombinatie voorkomt in een webtekst. Dit is belangrijk voor de SEO-optimalisatie en voor online marketing, oftewel de Search Engine Optimization. Hoe idealer de verdeling is van deze zoektermen over de totale tekst, hoe beter deze aan de SEO-voorwaarden voldoet, en hoe groter de kans dat zoekmachines zoals Google en Bing de pagina hoger laten scoren in de zoekresultaten.

Nauwkeuriger omschreven geeft de Keyword Density de dichtheid van een trefwoord in procent weer binnen het totaal aantal woorden van de tekst. Vaak wordt gevraagd om een percentage tussen 1 en 2%. Bij een tekst van 600 woorden betreft dat een vermelding van 6 tot 12 keer het zoekwoord. Andersom berekenen kan ook. Stel, er is een tekst van 900 woorden met 15 keer het zoekwoord. De density is dan 15/900 x 100, dus dat komt afgerond uit op 1,7%. Op basis van dit percentage kan je een tekst met SEO beter laten scoren in search engines. In de regel wordt bij Textbroker de Keyword Density niet in percentages uitgedrukt, maar er wordt met een minimum en maximum getal aangegeven hoe vaak het sleutelwoord moet voorkomen.

Belang van keywords voor SEO en marketing

Het toevoegen van keywords en SEO doorvoeren behoren tot de belangrijkste aspecten van online contentontwikkeling. Zoekmachines scannen per dag miljoenen webpagina’s en analyseren daarvan alle woorden, sleutelwoorden en zinnen volgens bepaalde algoritmen. Hoe beter de inhoud matcht met zoekvragen die gebruikers via de zoekmachines ingeven, hoe hoger de online content scoort binnen de resultatenpagina, oftewel de ‘Search Engine Results Page’ (SERP).

Het is voor webmarketeers steeds zoeken naar het ideale percentage voor de Keyword Density. Welke tellingen de zoekalgoritmen precies hanteren, daarover wisselen de inzichten en meningen continu. Ook zoekmachines zelf, zoals Google, geven geen kant-en-klaar recept voor een ideale SEO-tekst. Meestal wordt daarom gekozen voor een ideaalverdeling van keywords met een veilige marge, zo rond de 2-3%. Dat levert vaak goed leesbare teksten op waarbinnen de zoektermen op een natuurlijke manier kunnen worden verwerkt.

Vermijd stuffing en spamming bij content optimization

Hoe meer relevante sleutelwoorden en hoe beter de Keyword Density, hoe beter voor de ranking in zoekmachines zoals Google. Maar te veel sleutelwoorden heeft ook weer een negatieve marketing uitwerking op de online tekst. Niet alleen omdat zoekmachines dit soort ‘keyword stuffing’ of ‘keyword spamming’ absoluut bestraffen met een lagere score, het is ook niet bevorderlijk voor de leesbaarheid. Lezers haken dan al snel af en gaan op zoek naar andere informatie.

Optimalisatie via natuurlijk geschreven tekst

Om hoger te presteren binnen SEO en hoger komen te staan in de ranking is de kwaliteit van de tekst zelf net zo belangrijk als de Keyword Density. Een prettig leesbare tekst met relevante informatie houdt de aandacht van de lezer namelijk langer vast en dat nemen zoekmachines mee in hun beoordeling. Daarom is het belangrijk dat de verwerking van zoekwoorden de lezer niet stoort. Zeker met bepaalde opgegeven keyword-combinaties kan dat voor een webauteur een hele puzzel zijn. Het gebruik van toegestane verbindingswoorden biedt dan vaak uitkomst.

Om tot een levendige, natuurlijke tekst te komen, kan ook gebruik worden gemaakt van synoniemen, sleutelwoorden in enkelvoud en meervoud, en het herschikken van woordvolgordes binnen woordcombinaties. Verder draagt de afwisseling van korte en lange zinnen, een overzichtelijke alinea-indeling en het gebruik van opsommingen bij aan een goede leesbaarheid van de online tekst.

Waar komen keywords te staan binnen SEO?

Keywords worden niet alleen in de zogenaamde body-tekst van de pagina toegepast. Zoekmachines scannen ook andere tekstonderdelen op relevante keywords, waardoor de pagina een betere ranking krijgt. Sleutelwoorden zijn ook belangrijk in:

  • de url
  • metadata, zoals meta-title en meta-description
  • title- en subtitle tags (H1 en H2)
  • vetgedrukt tekst (strong-tags)
  • alt-tags bij afbeeldingen
  • interne en externe links

Nieuwste inzichten in Keyword Density en SEO

De technologie die achter zoekmachines en SEO schuilt, ontwikkelt zich razendsnel en anticipeert steeds beter op menselijk zoekgedrag. Zo interpreteren de online search engines als Google zoekvragen nauwkeuriger en kunnen ze aan de hand van een paar trefwoorden volledig passende suggesties voor content bieden. Het belang van Keyword Density voor Google schuift daarmee wat naar de achtergrond; moderne zoekalgoritmen analyseren namelijk ook synoniemen, verwante terminologie en leggen automatisch verbanden tussen woorden, zinsdelen, context en zelfs eerder gestelde zoekvragen. Deze analyse van een samenhang behoort tot het principe van LSI.

SEO: wat betekent LSI voor zoekvragen?

Binnen SEO-strategieën wordt de toepassing van ‘Latent Semantic Indexing’ (LSI) steeds belangrijker. Daarmee worden alle termen bedoeld die op een logische wijze samenhangen met een onderwerp. Niet alleen zijn dat synoniemen, het gaat vooral ook om een combinatie van woorden die samen een context vormen. Zo roepen de woorden ‘pomp’, ‘trapper’, ‘ventiel’, ‘band’, ‘spaak’ en ‘stuur’ als snel het beeld van een fiets op, terwijl dat trefwoord niet is genoemd. De nieuwste zoekmachines werken dus niet alleen meer met SEO via Keyword Density, maar ook met LSI.

Voor schrijvers is het daarom handig rondom een onderwerp een woordenverzameling met associaties te maken. Zo passen bij een thema als ‘taxatie’ woorden als ‘woning’, ‘NHG’, ‘gevalideerd’, ‘ongevalideerd’, ‘WOZ-beschikking’, ‘waardevaststelling’, ‘inspectierapport’, ‘hypotheek’ en ‘taxateur’. Degene die ‘taxatie’ als zoekterm intypt, zal deze verwante termen vaak niet meteen toevoegen. Maar de pagina zal in de zoekresultaten van Google wel naar voren komen als zeer relevante content die waarschijnlijk antwoord gaat geven op de vraag. Zeker als deze persoon eerder op ‘huis kopen’ zocht.

SEO: geef direct antwoord op zoekvragen in Google

Vraag-antwoord gestructureerde teksten scoren in zoekmachines nu ook hoger. Vooral als de tekst 1 op 1 aansluit op de ingegeven zoekvraag. Door de toename van stem-aangestuurde mobiele devices (smartwatches, navigatiesystemen) is het veel gebruikelijker geworden om zoekvragen in zinnen te formuleren dan via een paar korte steekwoorden. Deze trend is ook te zien op sociale media. Door content al vraaggestuurd in te richten, wordt de tekst veel relevanter en presteert hij logischerwijze beter in de Google ranking.

Schijftips voor het vinden van goede online keywords

Een grondige keywordanalyse en een correcte Keyword Density staan aan de basis van een goede SEO-tekst. Onderzoek daarom op welke termen of keywords de online tekst gevonden moet worden en zoek daar vervolgens synoniemen en verbanden bij. De Keyword Planner van Google AdWords is daar een handig hulpmiddel voor. Met deze tool kan worden bekeken op welke termen de beoogde doelgroep vaak zoekt. Niet alleen de hoogst scorende sleutelwoorden zijn dan interessant, maar kijk ook naar de termen onderaan de lijst. Ze geven vaak een goede ingang naar mogelijk alternatieve termen en associaties.

Doe aan de hand van een set zoekwoorden en zinnen ook zelf onderzoek binnen verschillende zoekmachines. Check de resultaten en bekijk waarin de nieuwe tekst zich moet gaan onderscheiden. Meer relevante keywords en suggesties voor de inhoud zijn ook te vinden binnen de User Generated Content. Dus in reviews, blogs en forumdiscussies waarin consumenten het betreffende onderwerp of hun ervaringen daarmee aansnijden. Soms levert het een verrassende nieuwe benadering van een thema op.

Conclusie: ook keywords blijven belangrijk voor je online SEO ranking

Hoewel het toepassen van een optimale Keyword Density, dus een bepaalde herhaling van zoektermen over een webtekst, tegenwoordig wat minder van belang lijkt, vormt het nog steeds een goede basis voor een gedegen SEO-pagina. Maak de tekst verder prettig leesbaar, informatief, vraaggestuurd en voorzie deze van voldoende synoniemen, aanverwante termen en relevante interne links. Schrijf vooral voor de lezers en niet voor de zoekmachines.


Managed-Service

Wil je complete tekstprojecten uitbesteden en de absolute topklasse in tekstkwaliteit ontvangen? Ben je geïnteresseerd in uitgebreide contentservices, zoals blogmanagement? Maak dan kennis met onze Managed-Service en profiteer van ons Alles-In-Eén-Pakket.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Self-Service

Heb je relevante up-to-date content nodig? Binnen Self-Service bestel je snel en eenvoudig je tekst naar wens – en dat tegen topvoorwaarden.

Nu gratis aanmelden als opdrachtgever!

Auteurs

Duizenden auteurs wereldwijd verdienen bij dé tekstmarktplaats Textbroker geld met hun teksten. Ze bepalen zelf wanneer en hoeveel zij schrijven en kunnen zich zo verzekerd zien van een flexibel inkomen. Lees hier hoe je jouw woorden omzet in klinkende munt.

Nu gratis aanmelden als auteur!