Aanmelding en persoonlijke gegevens/ instellingen

Zijn er verplichtingen verbonden aan aanmelding bij Textbroker?

Nee. Aanmelding bij Textbroker is geheel gratis. Onze provisie wordt door de klant betaald, voor auteurs ontstaan dus in geen enkel geval kosten. Bovendien kunt u uw account te allen tijde zonder reden opheffen.

Ook bepaalt u zelf hoe vaak u opdrachten aanneemt. De enige beperking vormen wettelijke bepalingen met betrekking tot (schijn-)zelfstandigheid. Daarnaast dient u zich vanzelfsprekend te houden aan onze Algemene Voorwaarden en mag u het auteursrecht niet schenden.

Kan ik voor Textbroker schrijven als ik geen Nederlandse bank-/ girorekening heb?

Ja, binnen de EU is dit geen probleem. Buiten de EU bieden wij de mogelijkheid via PayPal uit te betalen. Hier zijn eventueel kosten aan verbonden.

Waarom kan ik mij niet aanmelden met een e-mailadres eindigend op @aol.com?

Omdat onze e-mails bij AOL vaak worden geblokkeerd.

Om uw account te activeren sturen wij u een link. Bij AOL-adressen wordt deze e-mail vaak als spam gezien en geblokkeerd. Gebruik daarom liever een ander e-mailadres. U kunt onder meer op www.gmail.com en www.hotmail.com een gratis e-mailadres aanmaken.

Ik ben journalist/ redacteur/ schrijver van beroep. Krijg ik automatisch vijf sterren?

Helaas kunnen wij niemand meteen een vijf sterren-classificatie geven. Deze classificatie kan alleen verdiend worden met het continu afleveren van buitengewoon goede teksten.

Waarom is mijn aanmeldtekst afgewezen?

Dit kan twee redenen hebben. Ten eerste kunnen wij alleen teksten beoordelen die nog niet zijn gepubliceerd, omdat het de bedoeling is dat u de tekst volledig zelf heeft geschreven, zonder de controle van een redactie. Alleen zo kunnen wij uw niveau inschatten.

Ten tweede kan het zijn dat uw tekst niet van het door ons vereiste niveau was. In dat geval zien wij ons helaas gedwongen uw aanmelding geheel af te wijzen.

Mag ik ook als ZZP'er voor Textbroker schrijven?

Ja, dat is geen probleem. Omdat Textbroker een Duits bedrijf is, wordt de btw verlegd naar Duitsland en geldt het 0%-tarief. Om deze reden wordt er geen btw vermeld op uw creditnota. Zie voor meer informatie deze pagina van de Belastingdienst over zakendoen met het buitenland:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien...

Als u uw btw-nummer heeft ingevuld, verschijnt dit nummer op uw nota.

Afrekening en uitbetaling

Hoe is de betaling geregeld?

Zodra de klant uw tekst heeft geaccepteerd, wordt het betreffende bedrag automatisch van zijn saldo afgetrokken en aan uw tegoed toegevoegd, min de provisie voor Textbroker. U kunt uw tegoed laten uitbetalen zodra het meer dan €10 is. Uitbetalingen worden één keer per week gedaan. Als u vóór vrijdag uitbetaling aanvraagt, staat dit over het algemeen enkele dagen later op uw rekening. Houd er rekening mee dat het geld vanaf een Duitse bankrekening wordt overgemaakt en dat het overschrijven daarom maximaal tien dagen kan duren, afhankelijk van uw bank.

Zorg ervoor dat uw betalingsgegevens correct en volledig zijn ingevuld. Dit kunt u bij ‘mijn gebruikersgegevens’ controleren. Onder ‘betalingen’ kunt u uitbetaling aanvragen. Zodra het geld is overgemaakt ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging.

Hoe vaak kan ik uitbetaling aanvragen?

Zodra uw saldo meer dan €10 bedraagt, kunt u het laten uitbetalen. Uitbetalingen vinden echter slechts één keer per week plaats. Als u vóór vrijdag uitbetaling aanvraagt (en u heeft meer dan €10 tegoed), staat dit over het algemeen uiterlijk tien dagen later op uw rekening. Hoe lang het precies duurt, hangt af van uw bank (het gaat om een internationale overschrijving, die worden niet door elke bank even snel verwerkt) en van het aantal feestdagen in die periode.

Let op: u kunt natuurlijk na elke €10 uitbetaling aanvragen. Wij verzoeken u echter DRINGEND dit slechts één keer per week te doen. U heeft er namelijk geen enkel voordeel van dit vaker te doen, ons kost dit echter veel extra tijd. Bij voorbaat dank.

Worden de bedragen bij elkaar opgeteld?

Als u meerdere keren per week uitbetaling aanvraagt, kunnen deze bedragen niet bij elkaar worden opgeteld en ontvangt u dus meerdere betalingen. Wij verzoeken u dringend slechts één keer per week uitbetaling aan te vragen.

Wanneer wordt er uitbetaald?

In principe worden uitbetalingen op vrijdag overgemaakt en staat het geld enkele dagen later op uw rekening. Omdat het geld vanuit Duitsland wordt overgemaakt, kan het enkele dagen duren voordat het geld op uw rekening staat.
Let op: als de vrijdag een feestdag is, maken wij het geld op de eerstvolgende werkdag over. Wanneer het geld precies op uw rekening staat, hangt van uw bank af.
U kunt uw tegoed laten uitbetalen zodra het meer dan €10 bedraagt. Kleinere bedragen worden meegenomen naar de volgende week.

Waar moet ik op letten als ik mijn betalingsgegevens wijzig?

Nadat u op 'uitbetaling aanvragen' heeft geklikt, kunnen uw betalingsgegevens niet meer worden gewijzigd. Zorg er dus voor dat u deze gegevens gecontroleerd en eventueel aangepast heeft, voordat u de uitbetaling aanvraagt.

Waarom staat op mijn creditnota geen btw vermeld, hoewel ik mijn btw-nummer heb ingevuld?

Omdat Textbroker een Duits bedrijf is, wordt de btw verlegd naar Duitsland en geldt het 0%-tarief. Om deze reden wordt er geen btw vermeld op uw creditnota. Zie voor meer informatie deze pagina van de Belastingdienst over zakendoen met het buitenland:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien...

Algemene Voorwaarden, regels en juridische zaken

Kunnen andere klanten zien dat ik bij een klant op de zwarte lijst sta?

Nee, op het moment nog niet. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan ontvangt u hierover bericht.

Moet ik mijn Textbroker-inkomsten bij de Belastingdienst opgeven?

Ja.

Mag ik teksten of passages uit andere bronnen (van mijn hand) overnemen?

Nee. Uw teksten MOETEN volledig uniek zijn. Dit betekent niet alleen dat u niets uit vreemde bronnen mag overnemen, maar ook dat u geen (delen van) eerder door u zelf geschreven teksten mag gebruiken.

De enige uitzondering wordt gevormd door citaten. Gebruik deze alleen als dit strikt noodzakelijk is en dan ook alleen met correcte bronvermelding. Alleen korte citaten zijn toegestaan, het citeren van meerdere zinnen of passages NIET.

Bij het schrijven van uw teksten is het erg belangrijk dat u uw eigen formuleringen gebruikt. Mocht u ondersteunende bronnen gebruiken, zorgt u er dan voor dat dit er meerdere zijn, om problemen met onbedoelde auteursrechtenschendingen te voorkomen.

Houd u zich altijd aan de Europese richtlijnen voor het auteursrecht en aan onze Algemene Voorwaarden. Schending van het auteursrecht kan ernstige juridische consequenties hebben. Dit geldt overigens ook voor teksten van Wikipedia!

Wat moet ik doen als ik mijn password kwijt ben?

Klik dan op ‘password vergeten?’ onder het inlogvakje en volg de aanwijzingen.

Communicatie met opdrachtgevers

Hoe kan ik contact opnemen met een klant?

Hiervoor hebben wij een intern communicatiesysteem. Om een bepaalde klant een bericht te sturen klikt u op zijn klant-ID. In het profiel van de klant klikt u dan op ‘een bericht sturen’. Let op: vermeld hierbij geen contactgegevens.

Mag ik een klant mijn e-mailadres of telefoonnummer geven?

Nee. Om zowel uw privacy als die van de klant te beschermen staan wij dit niet toe. Mocht een klant uw contactgegevens vragen, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Contact en communicatie

Is Textbroker ook via social media te bereiken?

Ja, Textbroker is op Twitter en op Facebook aanwezig. Hier posten we onder andere onze laatste blogs en zijn we bereikbaar voor vragen en opmerkingen. 

Facebook: Textbroker Nederland
Twitter: @TextbrokerNL

Opdrachten aannemen, schrijven en beheren

Wat wordt er met deze opdracht bedoeld?

Op dergelijke vragen kent Textbroker helaas het antwoord niet. Wel kunt u de klant een bericht sturen en het hem rechtstreeks vragen.

Kan ik een OpenOrder na overschrijding van de deadline nogmaals aannemen?

Zolang de opdracht nog niet door een andere auteur is aangenomen wel. Een opdracht een derde keer aannemen is echter niet toegestaan.

Kan ik een OpenOrder, waarvan ik de bewerking per ongeluk heb afgebroken, nogmaals aannemen?

Zolang de opdracht nog niet door een andere auteur is aangenomen wel. Een opdracht een derde keer aannemen is echter niet toegestaan.

Krijg ik een negatieve beoordeling als ik de bewerking van een tekst afbreek?

Nee, dergelijke informatie wordt niet aan onze klanten getoond en heeft geen invloed op uw beoordeling.

Word ik op de hoogte gesteld als ik een nieuwe DirectOrder krijg toegewezen?

Ja, u ontvangt dan automatisch een e-mail van ons. Zorg er dus voor dat uw e-mailadres klopt!

Word ik op de hoogte gesteld als een klant een herziening van mijn tekst wenst?

Ja, u ontvangt dan automatisch een e-mail van ons. Zorg er dus voor dat uw e-mailadres klopt!

Wat is de deadline voor een herziening?

Vanaf het moment dat u hierover van ons een e-mail ontvangt en dit in uw account wordt aangegeven 24 uur.
Let op: na het verstrijken van deze deadline wordt de opdracht u automatisch weggenomen en ontvangt u geen vergoeding. De e-mail te laat gezien? Als de opdracht nog niet door iemand anders is aangenomen, kunt u hem in het opdrachtenoverzicht nogmaals aannemen.

Hoe vaak mag een klant een tekst ter herziening terugsturen?

Het aantal herzieningsrondes is in principe onbeperkt, zolang de herzieningsverzoeken gerechtvaardigd zijn en overeenkomen met de oorspronkelijke opdrachtbeschrijving. Mocht u misbruik vermoeden, neemt u dan contact met ons op onder vermelding van uw ID en de opdracht-ID.

Let op: u dient een tekst binnen 24 uur te herzien. Na het verstrijken van deze deadline wordt de opdracht u automatisch weggenomen.

Wanneer en hoe vaak worden teksten afgewezen? Welke gevolgen heeft dat?

Een klant mag een tekst alleen in de volgende gevallen afwijzen:

- Als de tekst niet aan één of meerdere in de opdrachtbeschrijving gestelde eisen voldoet

- Als de tekst niet aan weliswaar niet expliciet in de opdrachtbeschrijving genoemde, maar algemeen of specifiek voor het onderwerp geldende criteria voldoet, waarvan de inachtneming verondersteld kon en mocht worden.

Afwijzingen komen echter slechts in circa 0,2% van alle gevallen voor. De klant is verplicht om elke auteur ten minste één kans voor herziening te geven. Een afwijzing wordt altijd door Textbroker nagegaan. Mochten de argumenten van de klant niet steekhouden, dan wordt de afwijzing door Textbroker afgewezen en de tekst automatisch geaccepteerd en betaald.

In het geval dat Textbroker de afwijzing terecht vindt, kan dit negatieve gevolgen voor uw classificatie hebben. In het beste geval wordt u bij een afwijzing namelijk neutraal beoordeeld, maar het kan ook zijn dat u nul sterren krijgt en daarmee uw beoordeling negatief beïnvloed wordt.

Hoe kan ik mijn DirectOrder-prijs vastleggen?

Klik op ‘account’ en ‘openbaar profiel’. Hier kunt u uw actuele profiel bekijken. Klik vervolgens bij ‘prijs per woord’ op bewerken. Vul hier uw prijs per woord in cent in en klik op opslaan.

Mocht u voor een bepaalde klant een aangepaste prijs willen vastleggen, ga dan via zijn klantnummer naar zijn profiel en klik op ‘klantspecifiek tarief vastleggen’.
Als u uw prijs verandert, geldt de nieuwe prijs uitsluitend voor opdrachten die nog niet door u zijn aangenomen of aan u zijn toegewezen. Wel kunt u met een klant afspreken dat hij een opdracht terugtrekt en opnieuw aan u toewijst.

Let op: bovenop uw prijs per woord komt een marge van 30%. Als u dus 1,5 cent per woord instelt, betaalt de klant 1,95. Houd hier rekening mee bij het afspreken van de prijs.

Waar worden mijn teksten gepubliceerd?

Deze informatie heeft Textbroker in principe niet en de klant is ook niet verplicht deze te verstrekken. In sommige gevallen staat het in de opdrachtbeschrijving. U kunt de klant ook een bericht sturen en hem dit vragen, maar ook in dat geval is hij niet verplicht tot beantwoording van deze vraag.

Wat zijn sleutelwoorden?

Met sleutelwoorden worden voor het onderwerp belangrijke begrippen bedoeld. Deze begrippen zijn met name van belang voor de herkenning van teksten door zoekmachines als Google. Om hoger op de zoekresultatenlijst van zulke zoekmachines te belanden, kan een klant aangeven dat hij bepaalde sleutelwoorden een bepaald aantal keer in zijn tekst wil hebben. Is dit het geval, dan bent u verplicht om deze sleutelwoorden zo vaak als de klant dat wil in uw tekst te verwerken. De sleutelwoordteller houdt dit bij. U kunt uw tekst niet inleveren als de sleutelwoorden niet vaak genoeg voorkomen. Let op: het kan voorkomen dat een sleutelwoord verkeerd is gespeld. In sommige gevallen is dit expres gedaan. Mocht u hierover twijfelen, neem dan contact met de klant op.

Hoe begin ik? Waar kan ik opdrachten (OpenOrders) vinden?

In uw account vindt u onder ‘opdrachten’ het menukopje ‘opdrachten tonen’. Hier wordt een overzicht van alle beschikbare OpenOrders van uw niveau en eventuele lagere niveaus getoond. U kunt vervolgens een categorie selecteren of met de zoekfunctie naar interessante opdrachten zoeken.

Klik op een opdracht om de details te bekijken. Als u de opdracht wilt aannemen, klikt u op ‘deze tekst schrijven’. Met ‘andere tekst schrijven’ keert u terug naar het overzicht.

Ik heb mijn tekst af. Wat moet ik nu doen?

Vergeet niet uw tekst van een titel te voorzien! Mocht u uw tekst offline hebben geschreven, kopieer deze dan en plak hem in het tekstvenster. Controleer nogmaals of uw tekst geen fouten bevat, alleen dan kunt u immers een goede beoordeling verwachten. Sla vervolgens uw tekst op. Als het aantal woorden klopt, kunt u daarna op ‘tekst bekijken en inleveren’ klikken. U krijgt de tekst dan nog eenmaal te zien en kunt deze vervolgens inleveren. Hierna kunt u de tekst alleen nog wijzigen als de klant uw tekst ter herziening terugstuurt.

De status van uw tekst kunt u vervolgens in uw eigen opdrachtenoverzicht onder de menukop ‘statistieken’ bekijken. Allereerst wordt de tekst automatisch en eventueel ook nog manueel op plagiaat gecontroleerd. Als de tekst door de controle komt, wordt deze aan de klant aangeboden. De klant leest de tekst en besluit vervolgens of hij hem accepteert of ter herziening terugstuurt. Dit moet binnen drie à vier dagen gebeuren, anders wordt de tekst automatisch geaccepteerd.

Bij een tekstherziening heeft de klant naast de bovenstaande twee mogelijkheden ook nog de optie om de tekst geheel af te wijzen. Deze afwijzing wordt dan door Textbroker nagegaan en geaccepteerd of geweigerd. Een acceptatie van de afwijzing betekent dat u geen geld voor de tekst krijgt.
In 99,5% van de gevallen worden teksten echter ofwel meteen, ofwel na een eerste herziening door de klant aangenomen. Uw verdiensten worden dan meteen aan uw saldo toegevoegd.

Zodra de klant de tekst heeft geaccepteerd, wordt deze nog door onze redactie gelezen en beoordeeld. Dit duurt normaal gesproken maximaal vier weken. Ook deze beoordeling vindt u onder ‘statistieken’.

Hoe lang heeft de klant de tijd om mijn tekst te beoordelen?

De klant moet binnen drie dagen op uw tekst reageren en besluiten of hij deze wil accepteren, afwijzen of ter herziening wil terugsturen. Als uw tekst bij de plagiaatcontrole is opgevallen en nog handmatig moet worden gecontroleerd kan dit echter, afhankelijk van het moment in de week, één à twee dagen langer duren.

Welke criteria hanteert Textbroker voor de beoordeling van teksten?

Bij de beoordeling van uw tekst letten wij op de volgende punten:

- Spelling (volgens de ‘Woordenlijst Nederlandse Taal’ oftewel het ‘groene boekje’)
- Tikfouten
- Grammatica
- Zinsbouw
- Interpunctie
- Stijl en formulering.

Kan ik teksten ook offline schrijven?

Ja, dat is geen probleem. De opdracht blijft tot verstrijken van de deadline voor u gereserveerd.Zorg er wel voor dat u de opdracht daadwerkelijk aanneemt en de bewerking niet afbreekt. Bovendien moet de tekst natuurlijk op tijd in het tekstvenster worden geplakt en online worden ingeleverd.

Gaat mijn opdracht verloren zodra ik de browser afsluit?

Nee. Zolang u de opdracht daadwerkelijk heeft aangenomen en de bewerking niet heeft afgebroken, blijft de opdracht voor u gereserveerd. Als u zich opnieuw inlogt, vindt u de opdracht terug onder het kopje ‘opdrachten tonen’.

Als ik een OpenOrder selecteer, verschijnt telkens de vorige opdracht.

Vergeet niet als u een opdracht NIET wilt aannemen op ‘bewerking afbreken‘ of ‘andere tekst schrijven’ te klikken.

Textbroker algemeen

Hoe werkt Textbroker?

Textbroker bemiddelt tussen vraag naar en aanbod van teksten, dus tussen klanten en auteurs. In principe kan iedereen zich als auteur bij Textbroker aanmelden, op enkele in onze Algemene Voorwaarden beschreven uitzonderingen na.

Aan de hand van een korte aanmeldtekst wordt er een inschatting gemaakt van uw niveau. Vervolgens kunt u de opdrachten (OpenOrders) van onze klanten bekijken en naar keuze aannemen. Over het algemeen heeft u de keuze uit enkele honderden opdrachten.

Het kan echter ook zijn dat een klant uw teksten zo goed vond dat hij exclusief met u wil samenwerken. In dat geval wijst hij u een opdracht (DirectOrder) toe. Soms gebeurt dit ook aan de hand van het auteursprofiel, bijvoorbeeld als voor de opdracht specifieke kennis noodzakelijk is.

Textbroker zorgt er intussen voor dat het gehele proces zo soepel mogelijk verloopt. Wij bieden en regelen:

- De technische infrastructuur
- Acquisitie van klanten
- Ondersteuning door onze klantenservice
- Het juridische raamwerk
- De afrekening
- Eenvoudig beheer van opdrachten
- Controle en beoordeling van auteurs
- Auteursrechtencontrole (voor zover technisch mogelijk)
- Statistische overzichten
- En nog veel meer

Om een eerlijke beoordeling te kunnen garanderen, worden uw teksten beoordeeld door onze eigen redactie. Ook klanten kunnen u feedback geven. Hun beoordeling heeft echter geen directe gevolgen voor uw classificatie.

Ons beoordelingssysteem zorgt voor een continue controle van uw teksten en bij elke geschreven tekst een bevestiging of herziening van uw classificatie. Een tekst kan met minimaal twee en maximaal vijf sterren worden beoordeeld. De laatste door Textbroker uitgevoerde beoordeling vormt uw actuele classificatie.

Welke OpenOrders u kunt aannemen en hoeveel u per woord verdient, hangt af van uw classificatie. Ook bij het toewijzen van DirectOrders kijkt de klant vanzelfsprekend naar uw niveau. In tegenstelling tot OpenOrders, waarbij de prijs per woord vast ligt en afhangt van het gewenste niveau van de teksten, bepaalt de auteur in het geval van een DirectOrder zelf de prijs per woord. De klant legt echter van tevoren vast uit hoeveel woorden de tekst dient te bestaan en bepaalt daarmee de maximale prijs van de opdracht.

Wat is een OpenOrder?

Een OpenOrder is een opdracht die aan alle auteurs van een bepaald niveau wordt getoond. De mogelijke classificaties zijn twee, drie, vier en vijf sterren, waarbij vijf sterren het hoogste niveau vormt en de hoogste prijs per woord heeft. Een overzicht van de prijs per woord per niveau vindt u in het auteursgedeelte onder ‘verdiensten’.
Als een klant zijn opdracht in categorie vier plaatst, wordt deze aan alle auteurs met vier en vijf sterren getoond. Neemt een vijf sterren-auteur deze opdracht aan, dan ontvangt hij daarvoor de prijs per woord behorend bij categorie vier.
Vanzelfsprekend kan elke tekst maar door één auteur worden geschreven. Dit betekent dat als een auteur een opdracht heeft gereserveerd, deze niet meer door een andere auteur kan worden aangenomen.

Wat is een DirectOrder?

Een DirectOrder is een opdracht die rechtstreeks aan u wordt toegewezen. Het voordeel van een DirectOrder is dat de opdracht alleen voor u is bedoeld en u dus niet bang hoeft te zijn dat een andere auteur u voor is. Bovendien geschiedt de betaling volgens uw eigen prijs per woord, die u in uw profiel heeft vastgelegd. U kunt echter ook voor elke klant een individuele prijs vastleggen. Uw prijs dient minstens €0,015 per woord te bedragen. Voor nieuwe klanten die zich na 1 juli 2013 bij Textbroker hebben geregistreerd ligt de minimale prijs per woord op 1,62 cent. 

Met goede OpenOrders kunt u onze klanten van uw niveau overtuigen en op die manier DirectOrders binnenhalen.

Wat is een TeamOrder?

Een TeamOrder is een opdracht die aan een groep auteurs wordt aangeboden, die door de klant bij elkaar is gebracht in een team. Hierbij gaat het vaak om teams van 'experts', die over een bepaald thema schrijven. De prijs per woord wordt vastgelegd door de opdrachtgever en bedraagt minimaal 1,37 cent per woord. Voor nieuwe klanten die zich na 1 juli 2013 bij Textbroker hebben geregistreerd ligt de minimale prijs per woord op 1,43 cent. 


Aan een team deelnemen kan op twee manieren. De opdrachtgever kan ervoor kiezen om een open team op te zetten, waarvoor iedere auteur zich kan aanmelden. Eventueel vraagt de opdrachtgever om een proeftekst of een andere kleine sollicitatieopdracht.

De opdrachtgever kan er echter ook voor kiezen om een gesloten team op te richten. Hieraan kunt u slechts deelnemen als u voor dit team wordt uitgenodigd. Uitnodigingen versturen opdrachtgevers meestal aan auteurs waarmee ze al eens naar tevredenheid hebben samengewerkt, of, met name als het om een specifiek thema gaat, aan auteurs die in hun profiel hebben aangegeven veel van dit thema af te weten. Met het oog op dergelijke uitnodigingen is het dus van belang om in uw profiel zoveel mogelijk relevante informatie op te nemen over de vakkennis die u heeft, studies die u heeft afgerond, etc.

Hoe wordt de uiteindelijke prijs voor de klant berekend bij een DirectOrder?

De prijs per woord voor de klant bestaat uit uw prijs plus dertig procent provisie voor Textbroker. Dus als u 1,5 cent per woord vraagt, betaalt de klant uiteindelijk 1,95 cent. Hier komen per opdracht nog administratiekosten in hoogte van €0,30 bij.
Deze informatie is voor u met name belangrijk als u met een klant over de prijs wilt onderhandelen. Normaal gesproken wordt namelijk aan u automatisch de prijs getoond die u verdient, en aan de klant de prijs die hij moet betalen.

Waarop is mijn classificatie gebaseerd?

Uw classificatie wordt bepaald aan de hand van de teksten die volgens ons systeem het beste uw schrijfniveau weerspiegelen. Ons systeem maakt aan de hand van een algoritme daarvoor automatisch een selectie uit uw teksten, waarbij er vooral gelet wordt op teksten die opvallen, bijvoorbeeld omdat ze een zeer goede klantbeoordeling hebben ontvangen. Zo weten we zeker dat u beoordeeld wordt op basis van relevante teksten.

Een hoger niveau kunt u bereiken door uw Nederlands te verbeteren en geen tot weinig taal-, spel-, tik- en grammaticafouten te maken. We letten er bovendien op of de briefing van de opdrachtgever volledig nageleefd wordt. Vooral in de hogere classificaties hechten we veel belang aan een zinvolle tekststructuur (de rode draad), het hanteren van de juiste toon en het doen van onderzoek.

Waarvan stelt Textbroker mij per e-mail op de hoogte?

Wij sturen u een e-mail bij elke voor u relevante gebeurtenis:

- Toewijzing van een DirectOrder
- Herzieningsverzoek van een klant
- Opvallende resultaten bij de Copyscapecontrole van uw tekst
- Afwijzing van uw tekst door de klant of door Textbroker
- Acceptatie van uw tekst door de klant
- Beoordeling van uw tekst door Textbroker
- Ontvangst van een nieuw bericht via het Textbroker communicatiesysteem

Wat is seo?

Seo staat voor search engine optimization, oftewel het schrijven van teksten op een dusdanige manier dat zij sneller door een zoekmachine worden opgepikt. In seo-teksten worden voor het onderwerp relevante sleutelwoorden veelvuldig genoemd. Op die manier belandt de betreffende website hoger op de resultatenlijst van zoekmachines als Google als er naar een van deze sleutelwoorden wordt gezocht.

Waar vind ik de feedback van de klant en Textbroker op mijn tekst?

Klik op Opdrachten > Statistieken om een lijst van de door u geschreven teksten te bekijken. Rechts naast de titel staan er onder ‘beoordeling’ twee afkortingen: “TB” staat voor opmerkingen die door Textbroker geschreven zijn en “KB” staat voor de beoordeling van de klant. Met een klik op de titel kunt u eenvoudig de feedback lezen. Feedback is echter optioneel (zowel voor de klant als voor Textbroker) en het is daarom mogelijk dat er niet bij iedere tekst feedback te vinden is.