Skip to main content

Voor klanten

Algemene Voorwaarden, regels en juridische zaken

Op de startpagina onder het kopje 'klanten'.

Copyright zoals in de VS bestaat in Europa niet. Hier gaat het om auteursrechten. Deze blijven ten alle tijde in het bezit van de auteur. Textbroker biedt echter het juridische raamwerk om uw teksten na betaling zonder risico te kunnen gebruiken. Met de aankoop van een tekst via Textbroker garandeert de auteur u namelijk dusdanig vergaande rechten, dat u in feite met de teksten kunt doen en laten wat u wilt:

– Wijzigen mag u de tekst in zoverre dat dit de auteur niet in een kwaad daglicht stelt.
– U bent niet verplicht om de naam van de auteur te noemen, maar een andere naam onder de tekst plaatsen is niet toegestaan, tenzij u hierover met de auteur een overeenkomst heeft getroffen.

Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden.

Nee, opdrachten met aanstootgevende onderwerpen staan wij niet toe.

Nee. Textbroker hecht veel waarde aan het unique content-principe. Onze auteurs worden uitdrukkelijke verplicht elke tekst geheel nieuw te schrijven.

Betaling en facturering

Vanaf een EU-rekening drie tot maximaal tien dagen.

Dit gaat automatisch en duurt maximaal vijftien minuten.

In uw klantaccount onder 'facturen'.

Dit is in principe niet mogelijk. In het geval van grotere projecten kunt u zo nodig bij de klantenservice informeren welke andere mogelijkheden wij kunnen bieden.

Alle betalingen lopen via Textbroker. Dat is voor u wel zo overzichtelijk.

Om een opdracht te kunnen plaatsen, dient u eerst minstens tien euro naar uw account over te maken. Het na aftrek van btw overgebleven bedrag vindt u dan als tegoed op uw account. Elke keer dat u geld overmaakt naar uw Textbroker-account wordt er automatisch een factuur aangemaakt, die u als PDF kunt downloaden. Ook is het mogelijk uw rekeningen tegen een kleine vergoeding per post te laten versturen.

Zodra u tegoed op uw account heeft, kunt u opdrachten plaatsen. Voor elke opdracht die u aanmaakt worden de maximale kosten als deel van het saldo gereserveerd. Pas als u de tekst heeft geaccepteerd, wordt het bedrag daadwerkelijk van uw tegoed afgetrokken.

Mocht u uw account willen opheffen, dan krijgt u het resterende bedrag vanzelfsprekend inclusief btw terug.

Op het moment heeft u de keuze tussen een overboeking vanaf een bank-/ girorekening of met PayPal.

Als u geld vanaf een bank-/girorekening naar ons Duitse rekeningnummer overmaakt, kan het enkele dagen duren voordat het geld aankomt.
Via PayPal kunt u onder meer met creditcard betalen. Het geld staat dan binnen een paar minuten op uw account.

Meer informatie vindt u in uw account onder 'saldo opladen'.

Contact en communicatie met auteurs

Nee. Voor uw eigen bescherming en die van onze auteurs staan wij dit niet toe (zie onze Algemene Voorwaarden). Om met een auteur in contact te komen kunt u ons interne communicatiesysteem gebruiken.

Als u niet meer met een bepaalde auteur wilt samenwerken, kunt u deze op uw zwarte lijst zetten. Deze auteur kan dan geen OpenOrders meer van u aannemen.

Opdrachten beheren

Als er teksten in uw account op een beoordeling wachten, sturen wij u een e-mail. Dit gebeurt hooguit één keer per 24 uur. Dus ongeacht hoeveel teksten de auteurs voor u hebben geschreven, u ontvangt altijd maar één e-mail.

Bij een OpenOrder wordt de opdracht de auteur in dat geval automatisch weggenomen en terug in de opdrachtenlijst gezet.

De deadline geldt pas vanaf het moment dat een auteur de opdracht aanneemt. Bovendien kan het zijn dat de auteur de bewerking afbreekt of de deadline niet haalt. In dat geval wordt de opdracht weer teruggeplaatst en kan deze door een nieuwe auteur worden aangenomen. Deze auteur krijgt dan precies zoveel tijd als de eerste auteur om de tekst te schrijven. Om te voorkomen dat een auteur uw opdracht onbeperkt kan blokkeren, mag een auteur een opdracht maximaal twee keer aannemen.

Omdat Textbroker als een soort marktplaats functioneert, kunnen auteurs zelf kiezen welke opdracht ze willen aannemen. Sommige opdrachten worden vrijwel direct aangenomen, andere pas na een paar dagen. Dit hangt mede af van het aantal opdrachten dat wordt aangeboden in een bepaalde categorie. Mocht het langer duren dan u had gehoopt, dan kunt u de opdracht zolang deze nog niet is aangenomen altijd verwijderen. Het voor de opdracht op uw account gereserveerde bedrag wordt dan weer vrijgegeven.

Door projecten te archiveren wordt uw projectbeheer eenvoudiger en overzichtelijker. U kunt projecten zo vaak als u wilt archiveren en als u er nieuwe opdrachten in wilt plaatsen weer dearchiveren. Dit kunt u doen door het betreffende project te selecteren en op archiveren of juist dearchiveren te klikken. In uw archief vindt u een overzicht van alle gearchiveerde projecten en kunt u deze bekijken.

Onder ‘opdrachten’ – ‘export’ kunt u instellen op welke manier u uw teksten (per project) wilt uitvoeren. De volgende formaten zijn mogelijk:

– HTML (Lijst van alle teksten binnen een project als HTML-bestand)
– CSV
– RSS 2.0 (XML-bestand)

Ook kunt u ervoor kiezen elke afgesloten tekst meteen per e-mail te laten toesturen of alleen die teksten uit het project te selecteren die nog niet zijn gedownload.

Ja, het op uw account gereserveerde bedrag inclusief administratiekosten wordt dan weer vrijgegeven.

Zolang een opdracht nog niet is aangenomen, kan deze nog worden verwijderd. Ga daarvoor naar uw projectbeheer en klik in het overzicht bij het betreffende project op ‘OpenOrders’ of ‘DirectOrders’, afhankelijk van het type van de te verwijderen opdracht. Vink de betreffende opdracht aan en klik op ‘verwijderen’. Het op uw account voor deze opdracht gereserveerde bedrag wordt automatisch weer vrijgegeven.

Zolang de opdracht nog niet is aangenomen, kunt u deze nog wijzigen. Ga daarvoor naar uw projectbeheer en klik in het overzicht bij het betreffende project op ‘OpenOrders’ of ‘DirectOrders’, afhankelijk van het type van de te verwijderen opdracht. Vink de betreffende opdracht aan en klik op ‘wijzigen’.

U heeft vanaf het inlevermoment drie dagen de tijd om de tekst te beoordelen. U kunt de tekst accepteren, ter herziening terugsturen of, als de auteur al een herzieningskans heeft gehad, afwijzen.

Let op: doet u dit niet op tijd, dan wordt de tekst automatisch geaccepteerd en het betreffende bedrag van uw account afgeboekt.

Klik in het opdrachtoverzicht op ‘nog te beoordelen’. Vervolgens vinkt u de betreffende tekst aan en klikt op ‘accepteren’.

Een auteur heeft altijd één kans om zijn tekst te herzien. Als de tekst dan nog steeds niet aan uw verwachtingen voldoet, mag u hem afwijzen, onder voorwaarde dat u kunt beargumenteren waarom de tekst niet aan de in uw opdrachtbeschrijving gestelde criteria voldoet. Textbroker gaat alle afwijzingen na en kunnen deze alleen accepteren als duidelijk is dat de auteur niet aan alle eisen van de uitgebreide en duidelijke opdrachtbeschrijving heeft voldaan. Mochten wij van mening zijn dat uw argumenten niet steek houden, dan kunnen wij uw afwijzing als niet gegrond beschouwen. In dat geval wordt de tekst automatisch geaccepteerd en het bedrag van uw account afgeboekt.

Opdrachten plaatsen

U kunt in uw opdrachtbeschrijving met HTML-tags werken.

Dit is helaas niet mogelijk. Wel kunt u in de opdrachtbeschrijving een link plaatsen (WeTransfer, Google Drive, etc.).

Bij een OpenOrder wordt uw opdracht aan alle auteurs van een bepaald niveau getoond. U heeft de keuze uit vier niveaus: twee (het laagste niveau) tot en met vijf sterren (het hoogste). De prijs per woord hangt af van het gewenste niveau. Een overzicht van de actuele prijzen vindt u op de startpagina onder de informatie voor klanten.

Een voorbeeld: als u uw opdracht in categorie vier plaatst, wordt deze aangeboden aan alle auteurs met vier of vijf sterren (tegen het viersterrentarief). Elke opdracht kan natuurlijk maar door één auteur worden aangenomen. Dit betekent dat de opdracht uit het overzicht verdwijnt zodra hij is aangenomen.

OpenOrders zijn geschikt voor verschillende opdrachttypen. Met name bij grotere projecten is het voordeel dat uw teksten parallel door verschillende auteurs kunnen worden geschreven. Dit bespaart een hoop tijd.

Bij een DirectOrder wijst u een opdracht direct aan een bepaalde auteur toe. Een DirectOrder is handig in twee gevallen:

  • U was erg tevreden over een bepaalde auteur en wilt graag nogmaals met hem samenwerken. In dat geval zoekt u de auteur, eventueel via uw favorietenlijst, en wijst hem de opdracht toe.
  • U heeft een opdracht met een vrij specifiek onderwerp en zoekt een auteur die hier verstand van heeft. Hiervoor gebruikt u de zoekfunctie en wijst de opdracht vervolgens toe aan één van de auteurs die dit thema in hun profiel noemen.

Het verschil met een OpenOrder is, dat bij DirectOrders de prijs door de auteur zelf wordt bepaald. In het profiel van de auteur wordt zijn algemene prijs getoond. U hebt de mogelijkheid om met de auteur een afwijkende vergoeding te bespreken, die de auteur in dient te stellen als ‘Klantspecifiek tarief’. Daarbij geldt wel een minimaal tarief, dat u hier kunt vinden.

Bent u van plan regelmatig opdrachten over een bepaald thema in opdracht te geven? Dan kunt u ervoor kiezen om een team samen te stellen van auteurs die verstand hebben van dat thema. Dit is bijvoorbeeld handig als u een blog heeft over tuinieren, dat u regelmatig wilt bijhouden. U kunt uw opdrachten dan telkens aan dit team aanbieden tegen een van tevoren door u vastgelegd tarief. Daarbij geldt echter wel een door Textbroker bepaald minimaal tarief, dat u hier vindt. Omdat deze auteurs vaker voor u schrijven, hoeft u ze niet elke keer weer uitgebreid te instrueren.

U kunt een team beginnen door ofwel zelf auteurs uit te nodigen (gesloten team), ofwel auteurs zich zelf te laten aanmelden (open team). In het eerste geval selecteert u auteurs uit uw favorietenlijst of via de zoekfunctie. Bij een open team kan elke Textbroker-auteur uw team bekijken en zich aanmelden of, als u deze optie heeft geselecteerd, voor uw team solliciteren.

Dit gaat ongeveer op dezelfde manier als het plaatsen van één opdracht, maar in plaats van één titel geeft u voor elke opdracht een eigen titel aan. Via 'bulkinvoer' kunt u in het titelveld een lijst van alle opdrachttitels aanmaken of plakken. Zorg ervoor dat elke opdrachttitel op een nieuwe regel staat.

Vervolgens voegt u in het veld rechts een beschrijving in die voor ALLE opdrachten geldt. Ga dus niet in op losse opdrachten, maar geef een neutrale beschrijving.

De algemene opdrachtgegevens, die u links boven aan de pagina heeft ingevuld, gelden nu voor alle opdrachttitels die u heeft aangegeven. In het opdrachtenoverzicht dat onze auteurs te zien krijgen, wordt elke opdracht afzonderlijk, maar met dezelfde beschrijving en gegevens getoond.

Om aan elke opdracht sleutelwoorden te koppelen, voegt u achter de titel een spatie en vervolgens een tag in, die met [KW# wordt geopend en met #] wordt gesloten. Tussen deze tags kunt u zoveel sleutelwoorden als u wilt toevoegen. Scheid de sleutelwoorden van elkaar met een komma.

Voorbeeld:
Tekst over sterren [KW#Paris Hilton, Brad Pitt, Homer Simpson#]
Bekende hondenrassen [KW#Labrador, Beagle#]

Vergeet niet na elke regel op enter te drukken om een volgende titel op te geven.

U kunt de opdrachttitels en sleutelwoorden met behulp van plaatshouders automatisch in de opdrachtbeschrijving laten opnemen. De plaatshouder voor de opdrachttitel luidt [PLH], voor de sleutelwoorden [KW]. Een plaatshouder zorgt ervoor dat in de beschrijving van elke individuele opdracht telkens de titel of sleutelwoord(en) van alleen die opdracht worden getoond, terwijl de rest van de beschrijving voor elke opdracht hetzelfde is.

Hiermee kunt u vastleggen hoe lang uw tekst dient te worden. Teksten die niet aan het minimale aantal woorden voldoen, kunnen niet worden ingeleverd. Overschrijdt de auteur het maximale aantal woorden, dan kan hij de tekst wel afgeven maar krijgt hij geen vergoeding voor de te veel geschreven woorden. Op die manier kunnen de maximale kosten voor een opdracht nooit worden overschreden.

Een goede opdrachtbeschrijving bevat de volgende informatie:

1. Wat is het onderwerp en wat is het doel van de tekst? Voorbeelden zijn voorlichten, informeren en tot aankoop verleiden.
2. Wat is de doelgroep en welke stijl dient de tekst dientengevolge te hebben? Serieus of grappig, formeel of informeel, hoogdravend of juist simpel?
3. Hoe dient de lezer te worden aangesproken? Met u, jij of helemaal niet?
4. Waar wordt de tekst gepubliceerd?
5. Welke voorbeelden heeft u voor ogen? Door een paar links achter te laten, kan de auteur uw verwachtingen inschatten.
6. Moeten bepaalde sleutelwoorden in de tekst worden opgenomen? Zo ja, welke en hoe vaak?

Vermeld ook welke thema’s in de tekst opgenomen en welke juist vermeden dienen te worden. Daarnaast is het belangrijk om details over de opbouw van de tekst aan te geven, bijvoorbeeld of u tussenkopjes wilt hebben.

In uw klantaccount vindt u onder de menukop 'opdrachten' het kopje 'nieuwe opdracht'. Vervolgens kiest u een van de opdrachttypes. Elke opdracht dient in een bepaald project te worden geplaatst, zodat het voor u makkelijker is om het overzicht te behouden. Als u nog geen project heeft aangemaakt of een nieuw project wilt beginnen, dient u dat eerst te doen.

Vervolgens vult u de gevraagde gegevens in en volgt u de aanwijzingen. Het belangrijkste is een uitvoerige, duidelijke opdrachtbeschrijving. Als u alle gevraagde gegevens heeft ingevuld, klikt u op 'opdracht plaatsen'

In uw projectbeheer kunt u de status van uw opdrachten bekijken. Eén keer per nacht ontvangt u van ons een e-mail met een overzicht van alle op beoordeling wachtende teksten.

Binnen een team heeft u de mogelijkheid opdrachten automatisch opnieuw te laten plaatsen, om bijvoorbeeld regelmatig nieuwe blogteksten te genereren. Dit doet u door een TeamOrder aan te maken, waarbij u bij de laatste stap op 'opslaan als herhalingsopdracht' klikt. Vervolgens kunt u bepalen om de hoeveel weken, dagen en uren de opdracht herhaald dient te worden. Per teambericht kunt u de teamleden hierover informeren, zodat zij weten hoe vaak zij opdrachten in het team kunnen verwachten.

Textbroker algemeen

Ja, net zoals bij de opdrachten rekent Textbroker een provisie van 35% bij een bonus.

Auteurs kunnen bij uw opdrachten de volgende informatie bekijken:

– Categorie (alleen bij OpenOrders)
– Opdrachttitel
– Niveau
– Minimaal en maximaal aantal woorden
– Prijs per woord
– Deadline
– Klant-ID

Via uw klant-ID kan de auteur de volgende gegevens bekijken:

– Aantal geplaatste opdrachten
– Aantal afgewezen teksten
– Afwijzingspercentage
– Aantal herzieningsverzoeken
– Herzieningspercentage

Om de kwaliteit van onze teksten te kunnen waarborgen, worden onze auteurs continu door onze redactie gecontroleerd. Dit begint al bij de aanmelding, waarvoor potentiële auteurs een proeftekst moeten schrijven. De auteur wordt onmiddellijk beoordeeld met een classificatie op basis van een aantal sterren. Daarna worden de meest relevante teksten van de auteur regelmatig nagekeken, waarbij de auteur telkens een nieuwe beoordeling (classificatie) ontvangt. Het niveau van de auteur kan daarbij gelijk blijven, maar het kan ook aangepast worden als de teksten beter of slechter worden. De laatste beoordeling geldt telkens als het actuele schrijfniveau.

Vijf sterren:
De teksten zijn continu van het hoogste niveau. Stijl en zinsbouw zijn uiterst professioneel.

Auteurs krijgen niet automatisch vijf sterren, maar worden uitsluitend door onze redactie uit de beste viersterrenauteurs geselecteerd.

Vier sterren:
Inhoudelijk, grammaticaal en qua stijl zeer goede, vrijwel foutloze teksten.

Drie sterren:
Teksten die op één van de volgende punten niet zeer sterk zijn:
– Spelling
– Grammatica
– Inhouden
– Stijl
– Opbouw
– Formulering
– Interpunctie.

Twee sterren:
Teksten die op meerdere van de volgende punten niet zeer sterk zijn:
– Spelling
– Grammatica
– Inhouden
– Stijl
– Opbouw
– Formulering
– Interpunctie.

De classificatie is met name van belang bij het plaatsen van OpenOrders, omdat daar een niveau moet worden gekozen. Het gekozen niveau bepaalt vervolgens de prijs per woord.

Textbroker bemiddelt tussen vraag naar en aanbod van teksten, dus tussen klanten en auteurs. Klanten kunnen daarbij kiezen of zij hun opdrachten aan een groep auteurs van een bepaald niveau willen aanbieden (OpenOrder) of rechtstreeks aan een auteur toewijzen, waar zij bijvoorbeeld al eerder succesvol mee hebben samengewerkt (DirectOrder).

Textbroker zorgt er intussen voor dat het gehele proces zo soepel mogelijk verloopt. Wij bieden en regelen:

– De technische infrastructuur
– Acquisitie van klanten
– Ondersteuning door onze klantenservice
– Het juridische raamwerk
– De afrekening
– Eenvoudig beheer van opdrachten
– Controle en beoordeling van auteurs
– Auteursrechtencontrole (voor zover technisch mogelijk)
– Statistische overzichten
– En nog veel meer.

In principe kan iedere volwassene zich als auteur bij Textbroker aanmelden, op enkele in onze Algemene Voorwaarden beschreven uitzonderingen na. Dit is een van de redenen waarom wij zo voordelig zijn. Om de kwaliteit van uw teksten te kunnen waarborgen, worden alle auteurs continu gecontroleerd en opnieuw beoordeeld. Dit begint al bij de aanmelding, waarvoor de potentiële auteur een proeftekst moet schrijven. Aan de hand van deze en elke volgende tekst wordt het niveau van de auteur bepaald, weergegeven in sterren. Twee sterren staan voor het laagste niveau, vijf voor het professionele.

Welke OpenOrders een auteur kan aannemen en hoeveel u per woord betaalt, hangt af van de classificatie. Ook bij het toewijzen van DirectOrders speelt het niveau van de auteur vanzelfsprekend een rol. In tegenstelling tot OpenOrders, waarbij de prijs per woord vastligt en afhangt van het gewenste niveau van de teksten, bepaalt de auteur in het geval van een DirectOrder zelf de prijs per woord. Als klant legt u echter van tevoren vast uit hoeveel woorden de tekst dient te bestaan en bepaalt daarmee de maximale prijs van de opdracht.

Klik op onze website bij de informatie voor klanten op 'aanmelding'.

Klik dan op ‘wachtwoord vergeten?’ onder het inlogvakje en volg de aanwijzingen.

In principe hebben wij auteurs voor elk type tekst. Doorslaggevend voor het eindresultaat is altijd de opdrachtbeschrijving: hoe duidelijker en uitgebreider, hoe beter. Daarnaast dient u natuurlijk een passend niveau te kiezen. Voor opdrachten waarvoor uitgebreide (literatuur-)recherche of een zeer goede beheersing van vakterminologie noodzakelijk is, wordt sterk aangeraden niveau vier of vijf te kiezen.
Hoe lang het duurt voor een opdracht wordt aangenomen hangt sterk af van de kwaliteit van de opdrachtbeschrijving en de gestelde eisen.

De editoren van Textbroker beoordelen regelmatig de teksten van de auteurs. De actuele classificatie van een auteur wordt bepaald na iedere nieuwe beoordeling. Nieuwe auteurs worden bovendien vaker beoordeeld dan auteurs die al langer actief zien, om hen zo een extra steuntje in de rug te geven bij het schrijven van hun eerste opdrachten.

Overzicht van de niveaus:

Vijf sterren:
De teksten zijn continu van het hoogste niveau. Stijl en zinsbouw zijn uiterst professioneel.

Auteurs krijgen niet automatisch vijf sterren, maar worden uitsluitend door onze redactie uit de beste viersterrenauteurs geselecteerd.

Vier sterren:
Inhoudelijk, grammaticaal en qua stijl zeer goede, vrijwel foutloze teksten.

Drie sterren:
Teksten die op één van de volgende punten niet zeer sterk zijn:
– Spelling
– Grammatica
– Inhouden
– Stijl
– Opbouw
– Formulering
– Interpunctie.

Twee sterren:
Teksten die op meerdere van de volgende punten niet zeer sterk zijn:
– Spelling
– Grammatica
– Inhouden
– Stijl
– Opbouw
– Formulering
– Interpunctie.

Zowel bij OpenOrders als DirectOrders wordt de prijs per woord berekend. Als klant bepaalt u zelf het minimum en maximum aantal woorden.

Plaatst u een OpenOrder, dan hangt de prijs per woord van het door u gekozen niveau af. Hoe hoger het niveau, des te hoger de prijs per woord. Bij een DirectOrder daarentegen wordt de prijs door de auteur zelf bepaald.

Per opdracht worden nog administratiekosten berekend, die u hier vindt.

Ja, alle teksten die via ons zijn geschreven worden zowel met behulp van verschillende systemen gecontroleerd. Als een tekst negatief opvalt wordt deze nogmaals door onze eigen redactie gecontroleerd, en wel nog voor dat u de tekst onder ogen heeft gekregen. Dit betekent dat u uiteindelijk alleen die teksten te zien krijgt, die door onze uitgebreide controle zijn gekomen.

Helaas kan nooit volledig worden uitgesloten dat onze voorzorgsmaatregelen kunnen worden omzeild. Mocht er ondanks deze controlemechanismen toch een geval van opzettelijk plagiaat opduiken, dan heeft Textbroker het recht om de contactgegevens van de betreffende auteur voor juridische vervolging prijs te geven. Dit recht is vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden voor auteurs.

Nee. Het is onze auteurs uitdrukkelijk verboden om andere dan absoluut unieke teksten in te leveren.

Managed-Service

Wil je complete tekstprojecten uitbesteden en de absolute topklasse in tekstkwaliteit ontvangen? Ben je geïnteresseerd in uitgebreide contentservices, zoals blogmanagement? Maak dan kennis met onze Managed-Service en profiteer van ons Alles-In-Eén-Pakket.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Self-Service

Heb je relevante up-to-date content nodig? Binnen Self-Service bestel je snel en eenvoudig je tekst naar wens – en dat tegen topvoorwaarden.

Nu gratis aanmelden als opdrachtgever!

Auteurs

Duizenden auteurs wereldwijd verdienen bij dé tekstmarktplaats Textbroker geld met hun teksten. Ze bepalen zelf wanneer en hoeveel zij schrijven en kunnen zich zo verzekerd zien van een flexibel inkomen. Lees hier hoe je jouw woorden omzet in klinkende munt.

Nu gratis aanmelden als auteur!