Skip to main content

AI-teksten laten herschrijven: waar menselijke expertise en technologie elkaar ontmoeten

Persoon achter een laptop die hallo zegt

 

 

Zo geef je jouw AI-teksten een menselijke klank –

Laat professionele auteurs jouw AI-content herschrijven

 

 

 

De manier waarop we teksten schrijven zal volledig gaan veranderen door de opkomst van een gratis tool die kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om tekst te genereren. We hebben het natuurlijk over ChatGPT van het bedrijf OpenAI. Maar wat betekent deze technologische revolutie voor de creatie van kwalitatief hoogstaande content?

Als je het op de juiste manier gebruikt, kan AI zeker een nuttig hulpmiddel zijn bij het schrijven van teksten.

Met één druk op de knop geeft AI je namelijk al een eerste concept van je tekst: handig als je een strak geplande werkdag of schrijfroutine hebt. Maar moet je wel blindelings vertrouwen op de tool? Hoewel de teksten steeds beter worden, zijn er nog steeds enkele zwakke punten die je er niet altijd meteen uit haalt. Wel is inmiddels al heel duidelijk geworden dat de kwaliteit van je teksten beter wordt als je je uniekheid en menselijkheid behoudt. Zo springen ze eruit tussen het enorme aantal teksten dat met AI wordt gemaakt en daarmee de massale hoeveelheid content op het internet.

Door AI-teksten te laten herschrijven, maak je gebruik van zowel kunstmatige intelligentie als de ervaring van de deskundige menselijke tekstschrijver. Ontdek hier hoe je deze nieuwe technologie optimaal kunt benutten.

 

AI-teksttools hebben ook hun grenzen

 

De kwaliteit van de teksten van de op AI gebaseerde tekstverwerker ChatGPT is indrukwekkend. Toch heeft de content ook een aantal zwakke punten en roept het gebruik van tools als ChatGPT meerdere vragen op. Is er een risico dat het gebruik van ChatGPT ervoor zorgt dat jouw tekst wordt “bestraft” in de zoekmachine? Kan een tool überhaupt interessante content voortbrengen? Kunnen de teksten fouten bevatten, en zo ja, welke? Zijn ze auteursrechtelijk beschermd? Deze vragen gaan we hieronder behandelen.

 

Hand houdt verlichte gloeilamp vast

ChatGPT: wat is het precies voor tool?

 

ChatGPT is een door OpenAI ontwikkeld AI-programma op basis van het GPT-4-model. De conversationele AI-tool genereert samenhangende en contextueel aangepaste teksten als antwoord op gebruikersvragen. De technologie achter ChatGP is gebaseerd op Deep Learning. Dit zijn meerlaagse kunstmatige neurale netwerken die complexe gegevens kunnen onthouden en modelleren.

De kennisdatabase van ChatGPT loopt tot september 2021 en de tool is nog niet verbonden met het internet. Daardoor is het op dit moment niet in staat ook op echt actuele onderwerpen adequaat te reageren.

 

SEO en het herkennen van AI-content

 

Robot die een artikel leest

 

Toen ChatGPT eind 2022 voor iedereen toegankelijk werd, waren de verwachtingen bij sommige contentmakers hooggespannen. Zij zagen in het gebruik van deze gratis tool de mogelijkheid om snel en gemakkelijk grote hoeveelheden content te schrijven. De hoop was dat ze met deze artikelen de natuurlijke zoekmachineoptimalisatie (SEO) van hun website sterk konden verbeteren. Sommige websites begonnen praktisch meteen met het online zetten van artikelen die d.m.v. AI waren geschreven.

De meeste SEO-experts waren voorzichtiger. Zij vreesden namelijk dat Google artikelen die niet door een mens zijn geschreven, zou bestraffen. De reactie van de toonaangevende zoekmachine is in principe geruststellend. Google heeft gezegd niets tegen het correcte gebruik van de tool te hebben, maar wil contentmakers aanmoedigen AI te gebruiken om content van hoge kwaliteit te genereren. Het doel moet nog steeds zijn om content te genereren met toegevoegde waarde die interessant is voor de lezers – ongeacht hoe de tekst precies tot stand is gekomen. Tegelijkertijd benadrukken de communicatiemedewerkers van Google dat het algoritme content met weinig toegevoegde waarde en spam zal blijven bestraffen. Wanneer bepaalde teksten als spam worden beschouwd, is vooralsnog echter niet echt duidelijk.

Sommige bedrijven slaagden er snel in om hun AI-teksten niet alleen goed te plaatsen voor de belangrijkste zoektermen, maar ook voor long-tail zoekopdrachten. Het valt nog te bezien of die sites daar op de lange termijn niet voor zullen worden gestraft. Andere websites die deze strategie volgden, ontdekten namelijk dat hun SEO-resultaten na een tijdelijke stijging meteen weer daalden. De conclusie van deze analyse is dus dezelfde als bij alle SEO-strategieën: voorzichtigheid is geboden! Zoekmachines zijn erop uit valsspelers te vinden en doen er alles aan om hun gebruikers tevreden te stellen. Strategieën die op de korte termijn misschien snel geld opleveren, zijn op de lange termijn meestal niet succesvol.

 

AI-teksten laten herschrijven: zorg dat je teksten opvallen

 

Over het algemeen gaan internetteksten steeds meer op elkaar lijken. Deze tendens tot standaardisering is niet nieuw en heeft twee oorzaken. Ten eerste willen contentmakers meestal zoveel mogelijk mensen bereiken met hun teksten. Daarom behandelen ze onderwerpen die de meeste mensen interesseren en nemen ze consensusstandpunten en een bijbehorende tone of voice aan. Vervolgens zorgen gespecialiseerde tekstschrijvers met SEO-kennis ervoor dat de teksten een zo hoog mogelijke positie hebben in de zoekmachineresultaten. Om dat te bereiken schrijven ze teksten die overeenkomen met de meest gangbare zoekopdrachten.

Uiteindelijk zijn de teksten op veel websites gewoon opnieuw geformuleerde content die al bestaat. Als dit tot in het extreme getrokken wordt, is er sprake van “spinning”, oftewel het creëren van een grote hoeveelheid op elkaar lijkende content met behulp van een specifieke parafrasesoftware. Deze programma’s creëren dus geen nieuwe teksten met een andere inhoud of tone-of-voice, maar omzeilen alleen de algoritmen die duplicate content herkennen.

Je kan een contentgenerator als ChatGPT vergelijken met zo’n parafrasetool. Het AI-programma gebruikt bestaande content om het meest waarschijnlijke tekstresultaat over een bepaald onderwerp te vinden. Deze werkwijze leidt natuurlijk tot de creatie van content die erg lijkt op teksten die al bestaan. Aangezien AI ook zeer grote hoeveelheden teksten kan genereren, kan dit leiden tot een sneeuwbaleffect. Hoe meer vergelijkbare teksten er zijn, hoe meer de nieuwe teksten ook weer daarop zullen lijken.

Het feit dat AI gebaseerd is op menselijke input heeft nog een ander negatief gevolg. De software heeft namelijk de neiging om menselijke vooroordelen te reproduceren en zelfs te versterken. Zo is het zeker mogelijk dat er seksistische of racistische teksten uit een AI-programma komen. Ontwikkelaars worstelen momenteel nog met het vinden van een “bulletproof” oplossing voor dit probleem. Het algoritme aanpassen om deze vooroordelen er helemaal uit te krijgen zou de uniformiteit uiteindelijk alleen maar groter maken.

Het risico bestaat dus dat originele content, nicheonderwerpen en een verscheidenheid aan standpunten op middellange termijn zullen verdwijnen. Dit fenomeen kan aan de andere kant juist weer in het voordeel werken van auteurs die een verscheidenheid aan verschillende soorten content blijven produceren. Dit hoeft namelijk niet te betekenen dat je het zonder de kracht van AI hoeft te doen. Als je een AI-tekst laat herschrijven of herformuleren en er je eigen draai aan geeft, kun je originele content creëren en toch tijd besparen! Hoe dan ook is het belangrijker dan ooit om jouw persoonlijkheid, opvattingen en waarden in je teksten te benadrukken.

 

Fake News: de basis is een kritische houding

 

Niemand liegt zo overtuigend als ChatGPT. Dit soort tools heeft immers geen kritische afstand tot de teksten die het produceert en kan niet verifiëren of de informatie die het bevat waar of onwaar is. Om dit fenomeen te begrijpen, moeten we beter kijken hoe dit soort AI precies werkt.

ChatGPT is gebaseerd op het AI-taalmodel GPT-4. Dit is een zeer krachtig algoritme dat als doel heeft de meest waarschijnlijke woordvolgorde voor een tekstvraag te voorspellen. GPT-4 geeft zijn antwoorden op basis van een enorme database met miljarden teksten. ChatGPT en andere AI-programma’s van dit type beantwoorden dus eigenlijk geen vragen. Ze voorspellen alleen het meest waarschijnlijke antwoord op basis van hun “kennis”.

Hoewel ontwikkelaars er hard aan werken om de betrouwbaarheid van de door AI gegenereerde informatie te verhogen, is die betrouwbaarheid op dit moment nog verrassend laag te noemen. ChatGPT genereert vaak onjuiste informatie of verzint zelfs compleet nieuwe feiten. Dit is gevaarlijk, omdat er niet altijd een mogelijkheid is foute informatie op het eerste gezicht te herkennen. Bronnen, citaten, feiten … niets is honderd procent geloofwaardig. De technische nieuwssite CNET kondigde bijvoorbeeld aan dat het meer dan de helft van zijn artikelen die geschreven waren door een AI-tool moest aanpassen. Er stonden meerdere fouten in van uiteenlopende ernst.

Fact-checken is dus essentieel bij het herschrijven van AI-teksten. Experts moeten de bronnen controleren en ervoor zorgen dat de informatie écht betrouwbaar is. Dit geldt vooral voor nicheonderwerpen. Hoe minder informatie het algoritme heeft over een onderwerp, hoe groter de kans wordt dat de tool het mis heeft.

 

Copyright en wetgeving

 

Er zijn ook juridische vragen verbonden aan het gebruik van AI bij het schrijven van webteksten. Wie wordt er eigenlijk beschouwd als de auteur van deze teksten? Zijn de teksten wel beschermd door het auteursrecht? In principe niet. De Europese wetgeving beperkt het auteursrecht tot werken gemaakt door natuurlijke personen. ChatGPT wijst er in haar gebruiksvoorwaarden op dat de gegenereerde content eigendom is van de gebruiker. Er wordt echter ook benadrukt dat het bedrijf OpenAI niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor inbreuken op het auteursrecht of plagiaat.

Dit soort vragen zijn natuurlijk wel aan de orde als je een artikel wilt plaatsen dat geschreven is door een AI-tool. Hoe kun je er zeker van zijn dat de inhoud niet gedeeltelijk of volledig geplagieerd is? Wie is hier dan aansprakelijk voor? Ligt de verantwoordelijkheid voor plagiaat bij OpenAI of bij de gebruiker die ChatGPT gebruikte om het artikel te schrijven?

Er zijn met andere woorden nog steeds juridische onduidelijkheden. De Europese Unie heeft nog geen wetten opgesteld over het gebruik van AI. Het doel is ervoor te zorgen dat nieuwe tools bepaalde ethische regels volgen. Voorstanders van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie vrezen dat diensten als ChatGPT wel eens als zeer riskant zouden kunnen worden geclassificeerd. Dit zou zeer strenge regelgeving met zich meebrengen, wat een aanzienlijke belemmering zou kunnen vormen voor innovatie.

De kwestie van het auteursrecht is zowel in de Europa als in de VS nog niet opgelost. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zien we al een toename van rechtszaken wegens schending van het auteursrecht door AI. Fotografen hebben bijvoorbeeld een collectieve rechtszaak aangespannen tegen Stability AI, Midjourney en DeviantArt, drie platforms die een op AI gebaseerde kunstwerkgenerator aanbieden.

Het zal interessant worden om de uitkomsten van deze procedures te volgen. Wel is het zo dat de Amerikaanse en Europese opvattingen over auteursrecht van elkaar verschillen. De Amerikanen baseren zich op het concept van fair use, dat stelt dat het mogelijk is om beschermde werken onder bepaalde voorwaarden te gebruiken. Dit geldt vooral als het werk bewerkt wordt. In Europa is de wetgeving veel strenger.

Samenvattend kunnen we zeggen dat het vooral belangrijk blijft om met voorzichtigheid gebruik te maken van AI. Door een AI-tekst te herschrijven kunnen we bijvoorbeeld bepaalde moeilijkheden omzeilen, doordat het risico op plagiaat geminimaliseerd wordt of zelfs helemaal verdwijnt. Bovendien kan het herschrijven van een AI-tekst ervoor zorgen dat de kwaliteit ervan veel beter wordt: je geeft de tekst immers een menselijk tintje.

 

Waarom moet je je AI-teksten laten herschrijven?

 

mensen en robots die papieren inleveren bij een man die voor een bord zit met de titel Jobs

 

Zoals we hebben gezien, kan het gebruik van ChatGPT of een ander AI-programma verschillende problemen opleveren bij het schrijven van een artikel:

 • Het risico dat de tekst als spam wordt beschouwd en wordt bestraft door het algoritme van de zoekmachine
 • De standaardisatie van content in het algemeen, wat ertoe kan leiden dat je lezers je teksten niet interessant zullen vinden
 • De verspreiding van onjuiste en vage informatie, waardoor je content minder betrouwbaar wordt en het vertrouwen van je lezers afneemt
 • Het risico op het schenden van wetten op het gebied van auteursrecht en plagiaat

Het is daarom essentieel om een AI-tekst te laten herschrijven. Vooral als je artikel over een technisch of gevoeliger onderwerp gaat, bijvoorbeeld over gezondheid, is het raadzaam om de tekst grondig en gedetailleerd te herschrijven.

Laat je AI-teksten herschrijven en verbeter je content:

 • verbeter je SEO door het gebruik van gerichte trefwoorden,
 • stem de inhoud en het hoofdkeyword precies af op de zoekopdracht van de gebruiker,
 • creëer originele content die opvalt,
 • vermijd duplicate content en plagiaat,
 • en zorg ervoor dat de informatie in het artikel correct is.

Een artikel dat bewerkt is door een geautomatiseerde tool zal dat onpersoonlijke gevoel van een AI-tekst behouden. Lezers zullen de cruciale menselijke nuances (subtiliteit, ironie, enz.) missen en merken dat de tekst geen diepgang of toegevoegde waarde heeft.

Daarom is het zeker de moeite waard om een professionele tekstschrijver in te huren voor het herschrijven van een AI-artikel. Dit is vooral belangrijk voor teksten die bedoeld zijn om je lezers te overtuigen, een product te verkopen of je expertise te tonen. Op deze gebieden komt AI echt aan zijn grenzen. Het kan immers geen rekening houden met de menselijke psyche.

 

 

 

Laat jouw AI-teksten handig door professionals herschrijven!

Neem direct contact op met onze experts!

 

 

 

Content die je aandacht vasthoudt

 

Een menselijk hoofd weergegeven als een schakelschema en verschillende gegevensinvoerbronnen eromheen

 

AI-content heeft vooral één groot nadeel: de teksten doen geen beroep op onze emoties en houden geen rekening met hoe verschillende mensen bepaalde tekstuele uitingen kunnen ervaren. Dit is niet per se een probleem voor puur informatieve content. Maar als het op overtuigen of verkopen aankomt, is het een zwak punt.

Storytelling, kennis van cognitieve bias, het gebruik van humor of een specifieke expertise zijn krachtige hulpmiddelen bij het schrijven van teksten. Deze technieken doen een beroep op van alles waar de menselijke psyche toe in staat is, maar de huidige AI-tools niet.

 

De kracht van storytelling

 

Mensen op een trektocht zitten rond een kampvuur te luisteren naar een verhaal dat wordt verteld door een man

 

Een van de meest effectieve overtuigingstechnieken is het gebruik van storytelling, oftewel de kunst van het vertellen van verhalen. Mensen horen van nature graag verhalen die een sterke emotionele band creëren tussen de schrijver of verteller en de lezer of luisteraar. Het is bovendien gemakkelijker om iets te onthouden als het in een verhaal is verpakt.

Het enorme succes van bepaalde bekende merken is veel meer gebaseerd op storytelling dan op het benadrukken van de technische kwaliteiten van hun producten. Denk bijvoorbeeld aan de slogans van Apple (“Think different”) of Nike (“Just Do It”).

Nathan Baugh, een Amerikaanse auteur die gespecialiseerd is in storytelling, heeft onderzoek gedaan naar de vertelstructuren die door de beste “storytellers” worden gebruikt. Hiervoor heeft hij auteurs genomen als J.K. Rowling (Harry Potter), J.R.R. Tolkien (The Lord of the Rings) of George R.R. Martin (Game of Thrones), maar ook ondernemers als Steve Jobs. Hieruit heeft hij enkele belangrijke principes afgeleid, waaronder in het bijzonder:

 • het creëren van een emotionele band met de lezer door je te richten op maximaal één of twee verschillende emoties
 • het verzinnen van een geheel eigen universum en de lezer daarin mee te nemen,
 • de belofte van verandering of transformatie,
 • het gebruik van het hele verhaal om de verandering waar te maken waar de lezer op wacht.

Een goede schrijver weet hoe hij deze technieken moet gebruiken om een verhaal te vertellen dat de lezer boeit en waarin hij of zij zich kan inleven. AI is daar niet toe in staat. Het kan geen emoties oproepen of ervoor zorgen dat de lezer zich identificeert met de personages in een verhaal.

Nathan Baugh benadrukt ook hoe belangrijk het is om afwisseling in te bouwen in de structuur van teksten. In het bijzonder raadt hij aan om het tempo van het verhaal te vertragen om zo de lezer voor te bereiden op de climax. Hij adviseert ook om te variëren in de lengte van de zinnen, afhankelijk van de emotie die moet worden overgebracht. Ook dit zijn dingen die AI niet kan.

 

De psychologie achter ons koopgedrag

 

Reclame op een laptop en een vinger die wijst naar een winkelwagenknop ernaast

 

In tegenstelling tot een computer nemen mensen niet altijd rationele beslissingen op basis van logica. Onze hersenen maken veel denkfouten en verkeerde inschattingen. Dit wordt een cognitieve bias genoemd. Een goede tekstschrijver weet hoe hij dit kan gebruiken om zijn lezers te overtuigen tot actie over te gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Sociaal bewijs: verwijst naar de neiging van het menselijk brein om te willen wat anderen willen. Aan de grote impact van testimonials of reviews en positieve beoordelingen van bedrijven is bijvoorbeeld te zien hoe belangrijk sociaal bewijs is.
 • Projectie: wil zeggen dat je je bijvoorbeeld voorstelt wat een product of dienst in je leven zou kunnen veranderen. Consumenten kopen niet om wat ze zijn, maar om wat ze wíllen zijn. Deze bias is vooral gebaseerd op de invloed van bepaalde influencers die het ideale leven in scène zetten waar hun volgers van dromen.
 • Ingroup Bias: de neiging om de leden van de groep te bevoordelen waar je zelf ook in zit. Dit leidt er ook toe dat je nog duidelijker probeert te maken dat jij zelf tot die groep behoort door bepaald gedrag, sociale codes of consumptiegewoonten over te nemen.
 • Autoriteitsbias: deze bias leidt tot het sterker vertrouwen op de mening van mensen die worden voorgesteld als autoriteit of experts. Reclameclaims zoals “Aanbevolen door tandartsen” zijn bijvoorbeeld gebaseerd op deze bias.
 • FOMO oftewel „Fear of missing out“: dit begrip, vertaald als “de angst om iets te missen”, verwijst naar het gevoel van angst een product niet te kunnen kopen of een bepaalde ervaring niet te kunnen hebben. Marketeers gebruiken deze angsten om klanten snel tot actie over te laten gaan (“Laatste beschikbare plaatsen”, “Aanbieding slechts 24 uur geldig”, enz.)
 • Mere-exposure effect: verwijst naar de natuurlijke neiging om een idee of uitspraak die je steeds weer hoort, voor waar of positief aan te nemen.

Al deze biases worden massaal uitgebuit in marketing. Het zijn krachtige overtuigingsmiddelen die inwerken op het onderbewustzijn van potentiële klanten. Sommige marketeers hebben zich zelfs volledig gespecialiseerd in hoe psychologie kan worden toegepast in marketing, Een voorbeeld is marketeer Katelyn Bourgoin.

Door AI gegenereerde webteksten kunnen geen gebruik maken van deze cognitieve trucs. AI is niet in staat dit soort processen daadwerkelijkte begrijpen, omdat het de essentie erachter niet kan “vangen”.

 

Je boodschap met humor overbrengen

 

Is je wel eens opgevallen dat bijna alle reclame humoristische elementen bevat? Humor is een zeer krachtig middel voor het overbrengen van een boodschap of het aanzetten tot kopen:

 • je trekt de aandacht
 • je creëert een emotionele band met de lezer
 • je boodschap heeft een grotere kans langer te blijven hangen

Bovendien zorgt een humoristische toon er vaak voor dat je jezelf onderscheidt van de concurrentie.

Er zijn talloze onderzoeken gedaan over het gebruik van humor in reclame en het effect daarvan op consumenten en hun koopgedrag. De eerste literatuurstudie over dit onderwerp was de studie van Sternthal en Craig in 1973. De auteurs concludeerden onder andere dat humor de aandacht verhoogt, het moeilijker maakt om met tegenargumenten te komen en daardoor de overtuigingskracht verbetert. Ze toonden echter vooral aan dat het positieve effect van humor afhangt van de kenmerken van het publiek. Speck’s studie uit 1991 voegde nog iets toe aan deze bevinding: het effect van humor hangt ook af van het soort humor en het gebruik ervan. Het werk van Weinberger en Spotts uit 1989 onderscheidt zes categorieën humor: woordspelingen, litotes (het omschrijven van een begrip door de ontkenning van het tegengestelde, bv. “Zo, dit eten is helemaal niet vies!”) grappen, spot, satire en ironie. Andere onderzoekers definiëren de categorieën weer anders.

Over het algemeen laten de onderzoeken zien dat het onmogelijk is om een precieze en universele definitie van humor te geven. Hoe meerdere soorten humor van elkaar verschillen, is bovendien afhankelijk van de gebruikte criteria. Wél eens zijn de deskundigen het over de volgende conclusies over humor in reclame:

 • Humor kan de aandacht trekken
 • Consumenten zijn loyaler aan merken die humor gebruiken
 • Het effect van humor varieert afhankelijk van de doelgroep
 • Humor heeft een meer of minder positief effect afhankelijk van het soort product dat wordt verkocht

Het gebruik van humor kan dus een hulpmiddel zijn voor een succesvolle contentstrategie – maar alleen als je weet hoe je het goed moet doen. Een ervaren webtekstschrijver die humor op de juiste manier gebruikt, weet zich aan te passen aan het publiek en toch subtiel te blijven. Iets wat AI zeker niet kan!

 

AI-teksten laten herschrijven: menselijke expertise is niet vervangbaar

 

Content die geschreven is door experts heeft een veel grotere impact op lezers dan teksten waar vage of onvolledige informatie in staat. Een expert is iemand die uitgebreide kennis en vaardigheden heeft in zijn of haar vakgebied. De kennis van de expert geeft hem of haar de autoriteit om over zijn of haar vakgebied te praten en zo het vertrouwen van de lezer of “gesprekspartner” te winnen.

Ook Google ziet de expertise van de auteur als een van de voorwaarden voor content van hoge kwaliteit. Dit criterium is vastgelegd in het EEAT-principe: Experience (ervaring), Expertise (expertise), Authoritativeness (autoriteit) en Trustworthiness (betrouwbaarheid). Hoe meer expertise een contentmaker heeft, des te beter zullen zijn of haar pagina’s gepositioneerd zijn in de zoekmachine.

Een AI-tekstgenerator heeft toegang tot een bijna onbeperkte hoeveelheid kennis. Je zou dus kunnen denken dat dat de tool ook tot een soort expert maakt. Maar dat is verre van waar!

Een echte expert is namelijk niet alleen een verzameling kennis. Wat een expert onderscheidt is niet alleen wat hij weet, maar vooral hoe hij deze kennis gebruikt om een vraag te beantwoorden of een probleem op te lossen. Het soort AI dat ChatGPT gebruikt, is daarentegen beperkt tot het reproduceren van informatie zonder deze te begrijpen en is daarom zeker geen expert te noemen.

 

AI-teksten laten herschrijven: werk samen met de professionele auteurs van Textbroker

 

Heb je weinig tijd en/of een beperkt budget en wil je AI gebruiken om snel content te creëren? Maar ben je je er ook van bewust dat de teksten daarna nog goed gecorrigeerd en herformuleerd moeten worden? Textbroker is dé specialist op het gebied van contentcreatie en past zich aan de technologische ontwikkelingen aan om jou steeds de juiste diensten aan te blijven bieden. Via ons platform heb je de mogelijkheid een freelance auteur in te huren die jouw AI-tekst herschrijft.

 

Onovertroffen know-how over het laten schrijven van SEO-teksten

 

Met meer dan 80.000 klanten wereldwijd en meer dan 10 miljoen copywritingopdrachten is Textbroker jouw vertrouwde aanspreekpunt voor het laten maken van webcontent. De auteurs op ons platform krijgen regelmatig feedback van ons: ook over het juiste gebruik van AI bij het maken van hun content.

Daarom kan het ook voor jou interessant zijn om je AI-content te laten herschrijven en deze belangrijke taak uit te besteden aan de toonaangevende speler op het gebied van SEO-copywriting. Vertrouw op Textbroker om jouw AI-content te laten optimaliseren en profiteer tegelijkertijd van deze nieuwe technologie – zonder de kwaliteiten van een door mensen geschreven tekst te verliezen.

 

De juiste balans vinden tussen mens en AI

 

Optimaliseer je contentcreatie door gebruik te maken van een AI-expert van Textbroker: een expert in door AI ondersteunde contentcreatie. Door een ervaren copywriter je AI-tekst te laten herschrijven, onderscheid je je van de massa. Je tekst wordt interessanter en aansprekender, omdat hij geschreven is door en voor mensen. Door je artikel te laten herschrijven, zorg je ervoor dat er geen duplicate content of onjuiste informatie in staat. Bij Textbroker heb je de keuze uit verschillende opties, afhankelijk van wat je precies nodig hebt:

 • Jouw content, 100 % menselijk. Copywriting is bij Textbroker altijd de core business We willen dat jij weet wie je content precies schrijft. Daarvoor maken we gebruik van onze tool Transparent.ai. Via deze tool kun je een certificaat krijgen dat garandeert dat je tekst 100% door een mens is geschreven. Zo willen we een vertrouwensrelatie opbouwen tussen onze auteurs en klanten voor wie AI geen optie is.
 • Jouw content, ondersteund door AI. Genereer je tekst met behulp van AI en zet hem vervolgens door naar een van onze ervaren tekstschrijvers. Zij kunnen de informatie in de tekst controleren, hem in de juiste stijl herschrijven, relevante voorbeelden en actuele referenties toevoegen en eventueel zelfs een vleugje humor toevoegen.
 • Jouw content, grotendeels gemaakt door AI en daarna bewerkt door mensen. Onze copywriters herschrijven bepaalde zinnen, verwijderen misschien sommige passages of voegen juist iets toe om een vloeiendere en gevarieerdere stijl te krijgen.
 • Jouw content, gegenereerd door mensen, ondersteund door AI. Wil je tijd en kosten besparen door teksten te gebruiken die volledig door AI zijn gemaakt? Geef dan je instructies door aan een van onze experts in “communiceren met conversationele AI”. Zij weten hoe ze de instructies precies zó moeten formuleren dat de AI-tool er een tekst van maakt die helemaal aan jouw wensen voldoet.

 

Gepersonaliseerde teksten die passen bij jouw branding

 

Als je je teksten door een mens laat herschrijven, krijg je content die echt bij je past. Zo weet je dat je je steeds blijft onderscheiden van je concurrenten door jouw specifieke stijl. In het huidige economische klimaat en met onzekerheden over de toekomst hebben zowel particulieren als bedrijven de neiging voorzichtig met hun uitgaven om te gaan. Daarom is het belangrijker dan ooit om je te onderscheiden om klanten voor je te winnen. Door jouw persoonlijkheid te benadrukken en emoties op te roepen bij potentiële klanten, kun je ze aanzetten tot kopen. Deze unieke en originele content maakt het mogelijk op te vallen in een zee van teksten die allemaal op elkaar lijken.

De copywriters van Textbroker zijn professionele auteurs die alle content kunnen aanpassen aan de toon, het imago en de branding van de klant. Er is alleen een precieze beschrijving van je wensen nodig in de zgn. briefing om precies de content te krijgen die bij jouw bedrijf past.

 

 

 

Vind een professionele auteur die ervaring heeft met AI en jouw teksten een menselijke touch geeft!

Bij Textbroker vind je altijd de juiste auteur.

 

 

 

Mens + AI = geweldige content!

 

Computer die teksten uitspuugt en daarachter een lopende band met teksten

 

De opkomst van door AI ondersteunde teksttools zal de wereld van contentcreatie voor het web ingrijpend veranderen. Sommige mensen geloven zelfs dat ChatGPT en zijn toekomstige concurrenten menselijke tekstschrijvers volledig zullen gaan vervangen. Toch is dat op korte termijn onmogelijk en op lange termijn onwaarschijnlijk.

Dit komt omdat AI aanzienlijke tekortkomingen heeft: de tools produceren content die niet origineel is en vaak foutieve informatie bevat. Daarnaast zijn er potentiële problemen met betrekking tot het schenden van auteursrechten. Tot slot is het mogelijk dat zoekmachines in staat zijn om door AI geschreven content te herkennen en te bestraffen.

Daarom moet AI eerder gezien worden als een hulpmiddel om sneller te schrijven en nieuwe schrijfideeën op te doen. Pas na een grondige controle door een professional krijg je teksten van echt hoge kwaliteit. Een AI-tekst herschrijven combineert dus het beste van twee werelden: de kracht van het de tool en de finesse van de menselijke geest!

 

FAQ over AI-teksten

 

FAQ op een laptopscherm omringd door 6 vraagtekens

 

Waarom moet je je AI-teksten laten herschrijven?

Met het herschrijven van een AI-tekst combineer je de voordelen van kunstmatige intelligentie (snelheid, toegang tot talloze bronnen) met alles wat een mens een tekst te bieden heeft (originaliteit, creativiteit, humor, expertise, enz.).

 

Wat zijn de kosten voor het laten herschrijven van een AI-tekst?

De kosten voor het laten herschrijven van een AI-tekst zijn afhankelijk van het aantal woorden. Ze kunnen ook variëren afhankelijk van hoe sterk de tekst moet worden aangepast (eenvoudige herformulering of uitgebreidere revisie) en het vereiste expertiseniveau.

 

Welke grenzen zitten er aan een AI-tekst?

Een artikel dat gegenereerd is door AI kan verschillende zwakke punten hebben: onjuiste informatie, onoriginele inhoud en stijl, risico op plagiaat, enz. Daarom is het belangrijk om een copywriter in te huren om AI-teksten te herschrijven!

 

Ontdek de verschillende experts die op Textbroker beschikbaar zijn!

 


geen reacties beschikbaar


Heeft u een vraag of opmerking bij een artikel? Laat het ons weten!

Uw e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*
*

Managed-Service

Wil je complete tekstprojecten uitbesteden en de absolute topklasse in tekstkwaliteit ontvangen? Ben je geïnteresseerd in uitgebreide contentservices, zoals blogmanagement? Maak dan kennis met onze Managed-Service en profiteer van ons Alles-In-Eén-Pakket.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Self-Service

Heb je relevante up-to-date content nodig? Binnen Self-Service bestel je snel en eenvoudig je tekst naar wens – en dat tegen topvoorwaarden.

Nu gratis aanmelden als opdrachtgever!

Auteurs

Duizenden auteurs wereldwijd verdienen bij dé tekstmarktplaats Textbroker geld met hun teksten. Ze bepalen zelf wanneer en hoeveel zij schrijven en kunnen zich zo verzekerd zien van een flexibel inkomen. Lees hier hoe je jouw woorden omzet in klinkende munt.

Nu gratis aanmelden als auteur!