Skip to main content

Waarom je bij Textbroker goed zit voor transparant schrijfwerk

Sinds onze oprichting in 2005 is onze leidraad waardevolle content bieden, door mensen voor mensen. De kwaliteit van door mensen gemaakte teksten is onomstotelijk, maar we zien ook de efficiëntie van door kunstmatige intelligentie ondersteunde inhoud. Vanaf nu hebben onze klanten de keuze tussen:

 • teksten geschreven door onze geverifieerde auteurs

 • AI-ondersteunde teksten, gecreëerd door een machine en nauwkeurig gecontroleerd door een gecertificeerde expert

Dit nieuwe aanbod van diensten heeft invloed op al onze innovaties, die uit het verleden maar ook die nog voor ons liggen. In dit artikel lichten we onze positie en de uitgebreide processen toe voor een vertrouwensvolle en transparante samenwerking met Textbroker.

Ons platform voor en door mensen

 

Professionele samenwerking heeft prio

Wij zoeken, werven en ondersteunen freelance schrijvers en verbinden deze met passende klanten voor dé passende inhoud – schaalbaar, internationaal en efficiënt.

Menselijke expertise maakt het verschil

Professionele freelancers die aan de eisen van onze klanten voldoen, vormen het fundament van ons platform en liggen ten grondslag aan doorslaggevend succes. Daarom hebben uitsluitend geverifieerde auteurs toegang tot ons platform.

De klant houdt de touwtjes in handen

Zoals gebruikelijk bepaal jij als klant hoe je content op Textbroker eruitziet, door het passende ordertype en de juiste briefing te kiezen. Met of zonder het gebruik van AI-tools, voorzien we in de grootst mogelijke transparantie en voor alle gebruikers duidelijke richtlijnen over wanneer en hoe AI veilig gebruikt mag worden binnen schrijfopdrachten op ons platform.

Wat contentmarketeers nu écht denken, los van de hype rond ChatGPT

Uit een recent onderzoek onder meer dan tweehonderd Europese klanten bleek: het merendeel houdt de marktveranderingen door ChatGPT en andere AI-tools nauwlettend in de gaten. Naast de gebruikelijke hype en de bijbehorende onzekerheden verkregen we waardevolle inzichten in praktijkervaringen, uitdagingen en behoeften in contentmarketing.

 

De belangrijkste conclusie:

De meerderheid van onze klanten weet zeker dat enkel met behulp van menselijke supervisie content meerwaarde heeft. Het is dan ook niet verrassend dat 91% afwijzend staat tegenover het gebruik van pure AI-teksten zonder tussenkomst van een redacteur.

Dat is een veelzeggend resultaat, aangezien meer dan 80% van de ondervraagden reeds experimenteerde met content gegenereerd door AI.

Kunstmatige intelligentie zonder koers: stuurloos met door AI gegenereerde teksten zonder menselijke expertise

De discussie rond AI en de mogelijkheden deze als auteur in te schakelen, draait voornamelijk om ethische en juridische bezwaren en de vraag naar het werkelijke voordeel voor zoekmachineoptimalisatie.

Onze grondige tests én de ervaring van onze klanten bevestigen ons vermoeden: pure AI-teksten zijn niet serieus noch doelgericht, of überhaupt aan te bevelen voor professionele contentmarketing.

AI-content moet worden gecontroleerd en bewerkt door menselijke hand, omdat deze:

 • regelmatig goed geformuleerde maar onjuiste feiten, irrelevante informatie en onvoorspelbare resultaten bevat.

 • eindeloos in herhaling valt en de context vaak links laat liggen.

 • de rode draad verliest, vooral in langere teksten.

 • weinig eigen karakter biedt zonder een menselijk tintje; dus bijvoorbeeld humor, een gevatte opmerkingen of regionale gebruiken ontbreken.

 • ethische problemen in de hand werkt, zoals stereotypen en problematische vooroordelen, en minderheden negeert.

 • halfbakken is, zonder individuele creativiteit, expertise, ervaring en originaliteit.

 • grote juridische risico’s met zich meebrengt:
  Gegevensbescherming wordt eenvoudigweg genegeerd
  Puur door AI gegenereerde inhoud verwerft geen auteurschap en garandeert geen exclusieve gebruiksrechten.
  AI neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, oftewel alleen de uitgever is aansprakelijk.

 • betekent een sterke afhankelijkheid van technologie en de betrouwbaarheid van de leverancier (vendor lock).

 • brengt een onberekenbaar risico met zich mee voor SEO en het merk.

De grote vraag: wie heeft het geschreven en hoe?

Let op, doodlopende weg! AI-detector nutteloos en frauduleus

Detectorprogramma’s beweren een goede tool te zijn om AI-teksten te controleren en betrouwbaar te detecteren. Wij hebben alle grotere AI-detectors op de markt aan een uitgebreide praktijktest onderworpen en voor onze grootschalige test honderden teksten ingevoerd. Als tekstmarkplaats konden we putten uit onze enorme voorraad artikelen en zo ook inhoud controleren ver voor de tijd van AI-tools.

Het testresultaat is duidelijk. Alle melders hebben hetzelfde probleem: onaanvaardbaar hoge foutpercentages en dus feitelijk onbruikbare resultaten.

 • Eendimensionaal: De meerderheid is alleen geschikt voor Engelstalige teksten.

 • Twijfelachtig: Onze test bewijst het extreem lage percentage nauwkeurige resultaten.

 • Speculatief: De meerderheid van de detectietools spuwt willekeurig verkeerde patronen uit.

 • Verdacht: Sommige tools leveren altijd dezelfde resultaten. We vragen ons af of er überhaupt een relevante controle plaatsvindt.

Onze conclusie: Geen enkele AI-detector op de markt levert betrouwbare resultaten.

Integendeel: door het hoge percentage dubieuze resultaten doen ze meer kwaad dan goed. Zulke tools zijn niet geschikt als enige indicatie voor het gebruik van AI en creëren vaak valse beschuldigingen en onterecht wantrouwen. Hier blind op varen, is niet in het belang van de klant of freelancer.

Alleen in combinatie met andere indicatoren zijn ze hoogstens een aanvulling, maar ze spelen daarbij slechts een ondergeschikte rol.

Onze aanpak: open kaart dankzij Transparent.ai

Door de mens of door AI – bij Textbroker staan we voor de grootst mogelijke transparantie.

Daarom hebben we onze bewezen kwaliteitscontrolemethoden uitgebreid met onze gratis service Transparent.ai. Deze tool biedt belangrijke indicatoren om de herkomst van alle tekstcomponenten te achterhalen. Het gegenereerde Transparent.ai certificaat laat woordelijk zien wat er is geschreven, bewerkt of gekopieerd door de maker van de tekst zelf en dient dus als betrouwbare aanvulling op onze interne processen.

Een tip voor onze klanten: vraag naar een zogenoemde certificering via Transparent.ai in elke briefing, ongeacht of je het gebruik van AI toejuicht, gedoogt of juist uitsluit. Zo kun je het schrijfproces op elk moment traceren.

Vijf sterke pijlers voor een samenwerking in vertrouwen


 • We waarderen onze freelancercommunity. Onze schrijvers en redacteurs zijn geen anonieme gebruikers, maar betrouwbare partners. We hebben een sterke band, omdat we dagelijks nauw met ze samenwerken aan talloze projecten. Dit resulteert in wederzijds vertrouwen en integriteit. Samen streven we ernaar echte toegevoegde waarde te creëren voor onze klanten, elke dag opnieuw.


 • Als internationale tekstmarktplaatspionier mogen wij bogen op een unieke verzameling puur door mensen geschreven teksten. Dit biedt ons een holistische, gestructureerde dataset over alle relevante indicatoren die we gebruiken om AI in copywriting betrouwbaar te identificeren. Zo maken we betrouwbaar gebruik van AI mogelijk en sporen we tegelijkertijd effectief misbruik op en voorkomen dit.


 • Ons ervaren team van redacteurs en tekstschrijvers combineert tientallen jaren ervaring met het werven, controleren en werken met duizenden freelancers in meer dan tien talen, en identificeert zo betrouwbaar opvallende teksten. Elke actieve freelancer wordt automatisch maar ook regelmatig handmatig op kwaliteit gecontroleerd en beoordeeld. Ons recept voor succes: onze redacteurs zijn niet alleen getraind in pure AI-herkenning, maar ook in alle relevante indicatoren voor professionele copywriting. Grammatica, spelling, stijl, tonaliteit, structuur (en rode draad), consistentie, schrijfefficiëntie en naleving van de briefing zijn hier de beslissende parameters voor veilige content.


 • Wanneer we nieuwe freelancers aannemen, dan gaat daar een uitgebreide screening aan vooraf. Deze begint met een lastige vragenlijst en een dynamische, AI-vrije briefing voor het indienen van een sollicitatietekst. Hier bewijst een nieuwe freelancer zijn ervaring en expertise zónder gebruik te maken van geavanceerde AI-tools. Er zijn geen uitzonderingen: we wijzen alle door AI gegenereerde sollicitatieteksten direct af.
  Als we overtuigd zijn van het schrijftalent, dan mag de freelancer aan zijn eerste opdrachten werken, maar is deze wel regelmatig verplicht om Transparent.ai te gebruiken voor ingezonden teksten.


 • Transparantie is de sleutel tot het vertrouwen en de geloofwaardigheid van copywriters, klanten en lezers. Als enige aanbieder op de markt leveren wij Transparent.ai, een nieuwe technologie voor een eenvoudig maar effectief bewijs van het schrijfproces. Dit helpt de professionele copywriter zijn menselijke prestaties zichtbaar te maken voor klanten en lezers.
  Bovendien moeten zowel nieuwe als bestaande freelancers die niet recentelijk een vertrouwde activiteit op ons platform hebben uitgevoerd, de herkomst van al hun ingediende teksten bewijzen met behulp van Transparent.ai
  .


De beste voorwaarden voor echte transparantie in copywriting, alleen bij Textbroker

Je ziet het, alleen bij Textbroker profiteer je van zo’n hoog niveau aan veiligheid en transparantie bij content laten schrijven. Werk je met individuele freelancers of tekstschrijfbureaus, dan rest je niets anders dan te vertrouwen op hun beloftes.

Onze aanpak: 100% menselijke expertise met of zonder machine

We hebben het gebruik van kunstmatige intelligentie vanuit verschillende invalshoeken onderzocht. Het resultaat van talloze tests, interviews met experts en de bevindingen van enquêtes en gesprekken met onze klanten en freelancers is duidelijk: alleen de mens is in staat de controle over tekstcreatie met kunstmatige intelligentie te garanderen en het gewenste resultaat te bereiken.

Daarom staan wij voor nuttige inhoud die voor mensen is gemaakt – ongeacht of dit met of zonder ondersteuning van de machine gebeurt. Zoals gebruikelijk bepaal jij als klant hoe je content op Textbroker wordt geschreven door het type opdracht en je briefing te kiezen. Samen met onze freelancers zorgen wij ervoor dat jij je content zo ontvangt zoals je het hebt besteld, en dat volledig op maat.

Zijn AI en content momenteel bij jou het gesprek van de dag?

We weten dat het als marketeer of bureau-eigenaar vaak een uitdaging is de perfecte content te leveren en deadlines te halen.

Zelfs met kunstmatige intelligentie is succesvolle contentmarketing geen magie, maar het resultaat van hard werken en doordachte strategie. Laten we samen bekijken of en hoe je AI winstgevend integreert in je contentprocessen, en kosten en opschaling effectief beheert zonder daarbij kwaliteit uit het oog te verliezen.

Maak nu een afspraak met een van onze experts


 

AI-teksten zijn binnen jouw bedrijf taboe? Snappen we!

Wij begrijpen wanneer je terughoudend bent met het gebruik van AI en kunnen je beweegredenen goed plaatsen. Het gebruik van AI brengt niet alleen voordelen met zich mee, maar ook enkele risico’s, en daarom ga je niet over één nacht ijs. Met onze vertrouwde ordertypes OpenOrder, DirectOrder en TeamOrder blijf je – letterlijk – verzekerd van mensenkennis en blijft AI buiten de deur.