Skip to main content

Persbericht

Persbericht: korte uitleg

 

Een persbericht of mediaverklaring is een kort en krachtig geschreven vorm van communicatie, die als nieuwswaardige informatie naar de media wordt gestuurd. Het doel van een persbericht is om de interesse te wekken van nieuwspublicatie platforms en journalisten. In die zin kun je een persbericht ook wel zien als een vorm van marketing.

Een mediaverklaring wordt doorgaans geschreven door een ervaren Public Relations professional of een ghostwriter tekstschrijver. Om goed opgepikt te worden, dient het te voldoen aan de standaarden en het format van persbericht content. Dit type communicatie wordt geassocieerd met de zakenwereld. Maar net zo vaak wordt een persbericht gecreëerd door andere organen die verbonden zijn aan de (lokale) overheid, zoals organisaties rondom onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid, energie, onderzoek, beleid of belastingen.

 

Persbericht: de details

 

Een mediaverklaring kan een nuttige en krachtige manier zijn om publieke informatie breed te (laten) verspreiden via allerlei (online) media. Daarom vormen persberichten een goed kanaal om een blijvend positieve verstandhouding op te bouwen met de media.  Om een persbericht effectief de aandacht te laten trekken, dient het als een ‘news story’ in de media gezet te worden: nieuwswaardig, in de derde persoon en inclusief quotes.  Deze opzet maakt een persbericht makkelijk om snel te lezen, direct te begrijpen en via diverse kanalen te delen met het publiek.

Een goed voorbeeld is een restaurantketen met een compleet vernieuwde menukaart en innovatieve manier van werken. Zo’n keten verstuurt een persbericht naar diverse media, zodat een breed publiek bereikt kan worden. De mediaverklaring dient te worden opgezet als news story, inclusief alle sleutelinformatie en feiten over het nieuwe menu en de vernieuwende visie. Quotes van hooggeplaatste, bekende mensen uit het culinaire vakgebied completeren het bericht en geven het extra ‘body’.

Persberichten worden doorgaans gestuurd naar persbureaus, (lokale) kranten of speciale platforms zodat journalisten, bloggers en andere mediamensen en auteurs ze kunnen vinden. Eigenlijk kun je elke informatie die met opzet naar een bepaalde journalist (of nieuwsorganisatie) wordt gestuurd, zien als een persbericht.

Toch is het niet vanzelfsprekend dat elk nieuwsbericht wordt opgepikt om er een nieuwswaardig verhaal van te maken. Om de kans op publicatie te verhogen, dient de inhoud te prikkelen door de nieuwswaarde en alle benodigde informatie te bevatten.

De meeste persberichten zijn bedoeld voor directe publicatie, maar op andere mediaberichten staat een embargo. Dat houdt in dat de informatie pas op een bepaald moment mag worden vrijgegeven. Dit komt vooral veel voor in de film-, muziek- en gamesindustrie. Ook worden niet alle persberichten direct aan alle nieuwsplatforms verzonden. Sommige persberichten worden alleen aan specifieke mediabedrijven gestuurd, zoals nieuwsberichten die het algemeen belang dienen. Zo zal de overheid een persbericht over bijvoorbeeld een crisisaanpak eerst aan de publieke omroep NOS sturen, voordat het naar andere mediabronnen mag gaan.

Moderne mediaberichten hoeven niet alleen als tekst te worden gestuurd, ook video of audio is een optie. Deze vormen van communicatie worden door de pers vervolgens omgezet naar video content of een radio uitzending.

 

Voor- en nadelen van persberichten

 

Voor een bedrijf, organisatie of een individu is het opstellen van een persbericht een van de beste manieren om het nieuws te laten oppikken door de nieuwsmedia, websites en blogs.

Voor media organisaties en nieuwssites biedt een persbericht juist een goede basis voor nieuwe content. Vooral in het internettijdperk is dit cruciaal, want lezers verwachten veel nieuwsberichten. Het is dus belangrijk om snel en zeer regelmatig nieuwe content te kunnen produceren. Persberichten betekenen ook een goedkope manier om belangrijke informatie te verspreiden, zodat/omdat er een minimum aan research hoeft te worden gepleegd.

Aan de andere kant wordt niet elk persbericht opgepikt door de media. Zeker niet als de inhoud niet als belangrijk of relevant wordt gezien. In zo’n geval verschaft een mediabericht alleen feitelijke informatie en wordt er verder niets mee gedaan. Een ander aandachtspunt voor nieuwsorganisaties en journalisten is de hoeveelheid persberichten die ingezet worden. Bij een teveel aan gepubliceerde of omgezette persberichten bestaat immers de kans dat de concurrentie precies hetzelfde bericht als basis voor een news story heeft gebruikt.

 

Structuur van een persbericht

 

Hoewel er geen strikte regels zijn omtrent de inhoud van een persbericht, houden de meeste auteurs toch dezelfde basisregels en een min of meer vaste structuur aan. Het vasthouden aan de bekende normen maakt een persbericht immers makkelijker om te lezen, hetgeen de kans verhoogt dat het ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Zoals we al eerder aangaven, wordt een persbericht doorgaans geschreven in de derde person enkelvoud en volgt het een bepaalde basisstructuur:

  1. Datum– Deze vertelt de lezer wanneer het persbericht is verstuurd. Als de datum op een latere dag staat dan de ontvangstdatum, vraagt de auteur van het bericht om een embargo tot die datum.
  2. De kop– De titel/ kop dient kort te zijn, de inhoud van het bericht samen te vatten én de aandacht van de lezer te trekken.
  3. Introductie– Een korte alinea waarin de inhoud van het persbericht wordt gepresenteerd.
  4. Hoofdgedeelte – Hierin wordt verder in gegaan op de feiten uit de introductie. Het hoofdgedeelte of ‘main body’ eindigt met ‘###’ of met ‘Einde persbericht’.
  5. Bedrijfsinformatie – Onderaan het persbericht is de juiste plek om informatie te verstrekken over het bedrijf en de contactgegevens te noemen.

Hoewel de lengte en de ‘taal’ van een persbericht per bedrijf kunnen verschillen, wordt doorgaans een lengte van maximaal 800 woorden aangehouden. Ook houden de meeste persbericht schrijvers zich aan zinnen van 25 woorden of minder, een vrij formele, op feiten gebaseerde toon en minimaal 1quote van een invloedrijk person.

 

Conclusie

 

Persberichten of mediaberichten zijn een vorm van content marketing. Ze zijn bedoeld om een positieve verstandhouding met de media te onderhouden, zodat informatie naar een breed publiek kan worden verspreid. Een bijkomend voordeel is dat persberichten goedkoop zijn.  Bovendien bieden ze hulp aan mediabedrijven bij het creëren van nieuwe content. Wel loopt de schrijver van een persbericht altijd het risico dat een mediaorganisatie een persbericht binnenkrijgt en er niet voldoende nieuwswaarde in ziet. Er zijn dus geen garanties te geven dat een persbericht effectief zal zijn en een breed publiek bereikt.


Managed-Service

Wil je complete tekstprojecten uitbesteden en de absolute topklasse in tekstkwaliteit ontvangen? Ben je geïnteresseerd in uitgebreide contentservices, zoals blogmanagement? Maak dan kennis met onze Managed-Service en profiteer van ons Alles-In-Eén-Pakket.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Self-Service

Heb je relevante up-to-date content nodig? Binnen Self-Service bestel je snel en eenvoudig je tekst naar wens – en dat tegen topvoorwaarden.

Nu gratis aanmelden als opdrachtgever!

Auteurs

Duizenden auteurs wereldwijd verdienen bij dé tekstmarktplaats Textbroker geld met hun teksten. Ze bepalen zelf wanneer en hoeveel zij schrijven en kunnen zich zo verzekerd zien van een flexibel inkomen. Lees hier hoe je jouw woorden omzet in klinkende munt.

Nu gratis aanmelden als auteur!