Skip to main content

Grote ophef rondom ChatGPT: wat betekent het voor de contentbranche?

Een virale Harry Potter-game, het script van een aflevering van je favoriete Netflix-serie of een simpele uitleg van de relativiteitstheorie: de mogelijke toepassingen van ChatGPT zijn indrukwekkend. Deze op kunstmatige intelligentie gebaseerde chatbot van OpenAI heeft voor groot enthousiasme gezorgd, maar tegelijkertijd hele industrieën doen sidderen van angst. Zelfs Google sloeg alarm en CEO Sundar Pichai bestempelde ChatGPT als een existentiële bedreiging voor hen. Wat zit er achter deze hype, is de dreiging reëel en wat betekent het voor contentschrijvers en klanten binnen de contentbranche?

Een met AI gegeneerde afbeelding van een robothand die op een blad papier schrijft.

Wat is ChatGPT?

 
ChatGPT is een op dialoog gebaseerd chatbotsysteem van het AI-bedrijf OpenAI. Dit in San Francisco gevestigde bedrijf is mede opgericht door Elon Musk en wordt tegenwoordig in belangrijke mate gefinancierd door Microsoft. De CEO van OpenAI, Sam Altman, voorspelt nog voor dit decennium een revolutie op het gebied van kunstmatige intelligentie. De door OpenAI ontwikkelde chatbot ChatGPT werkt op basis van GPT (Generative Pre-Trained Transformer), een taalmodel gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Om de patronen en structuren van menselijke taal te leren, werd GPT getraind op basis van enorme hoeveelheden tekstgegevens, waaronder bijvoorbeeld Wikipedia-artikelen. De resultaten van het op deep-learning technologie gebaseerde model zijn verbluffend: GPT-3 kan een breed scala aan teksten genereren, programmacode maken en antwoorden geven op bijna elke denkbare vraag. Die antwoorden klinken bovendien vaak opmerkelijk menselijk.

Zorgen om de bot

 
In tegenstelling tot het zoeken op trefwoorden via Google levert de vrij beschikbare chatbot ChatGPT geen lijst websites als resultaat, maar één precies antwoord op iedere vraag – en dat in de gewenste tekstlengte en desgewenst ook in andere talen. Geen wonder dat de zoekmachinegigant Google, die lange tijd geen concurrentie van betekenis heeft gekend, ChatGPT meer dan serieus neemt. Google zou onlangs eigen teams op de snelle ontwikkeling van AI-oplossingen hebben gezet om voor een antwoord op de krachtige nieuwe chatbot te kunnen zorgen.

Naast de zoekmachine-industrie zijn er meer vakgebieden waar men zich grote zorgen maakt over ChatGPT. Scholen en universiteiten zijn bijvoorbeeld bang voor massaal misbruik van AI voor huiswerkopdrachten en nogal wat programmeurs en auteurs vrezen voor hun baan. Als contentprovider hebben we bekeken wat ChatGPT momenteel betekent voor onze auteurs en klanten en welke betekenis AI over het algemeen op dit moment binnen de contentmarketing heeft.

Bij Textbroker houden we ons al geruime tijd bezig met de impact van kunstmatige intelligentie op content. Maar het is duidelijk dat ChatGPT een compleet nieuw tijdperk inluidt. Een goede reden om de tool eens wat beter te bekijken.

“Het systeem kan af en toe onjuiste of misleidende informatie genereren en beledigende of bevooroordeelde inhoud voortbrengen. Het is niet bedoeld om iemand te adviseren.” Deze veiligheidswaarschuwing komt van niemand minder dan het bedrijf OpenAI zelf. Iedere gebruiker die zich aanmeldt voor ChatGPT, krijgt dit bericht te zien.

De chatbot verontschuldigt zich

 
Onjuiste informatie, wat betekent dat concreet? Feit is: ChatGPT houdt zich vaak, maar niet altijd, aan de feiten. De chatbot laat niet merken dat hij iets niet weet: in plaats daarvan verzint hij gewoon een overtuigend klinkend antwoord. Voor een bepaald project vroeg ik ChatGPT bijvoorbeeld om bronnen voor studies op het gebied van “gezondheidszorg contentmarketing”. Naast twee bronnen die echt bestaan, noemde hij een andere studie die plausibel klinkt, maar niet bestaat. Toen ik ChatGPT erop wees dat deze bron niet bestaat, kreeg ik het volgende antwoord:

“Excuses voor het misverstand. Helaas is de bron die ik noemde, ‘Content Marketing in Healthcare: Strategies and Tatics’ van Merkle, niet beschikbaar. Misschien heb ik me vergist in de naam van het onderzoek.”

Feitencheck nodig bij de content van ChatGPT

 
Als het op de feiten aankomt, is dus voorzichtigheid geboden. Franziska Hafner, Assistant Head of Community & Quality Management bij Textbroker, deelt deze opvatting: “De chatbot noemt herhaaldelijk onwaarheden en verzint bronnen en links die niet bestaan. Soms worden er zelfs vrijelijk verzonnen bronnen genoemd die helemaal nooit hebben bestaan.” Inhoud die afkomstig is van ChatGPT moet daarom altijd aan een grondige feitencontrole worden onderworpen. Met onjuiste informatie in je teksten verlies je natuurlijk snel het vertrouwen van je lezers en klanten.

AI-content draagt bij aan de gangbare vooroordelen

 

Naast potentieel onjuiste informatie waarschuwt OpenAI ook voor beledigende of bevooroordeelde inhoud. Hierin schuilt een andere valkuil van het kunstmatige brein: AI-teksten kunnen bepaalde vooroordelen versterken. Het YouTube-kanaal Tech Slice liet dit duidelijk zien. In het filmpje wordt ChatGPT gevraagd een CV te schrijven voor een sollicitatie als schoonmaker. Het programma nam automatisch aan dat de aanvrager een vrouw was en gaf de aanvrager bovendien een Spaans klinkende naam: “Maria Rodriguez”.

Toen bekend werd dat ChatGPT dus soms discriminerende antwoorden geeft, heeft OpenAI direct aanpassingen gedaan. Maar uiteindelijk kan de tool niet méér weten dan de informatie die hij “gevoerd” krijgt. Voorzichtigheid is dus ook geboden met betrekking tot politieke correctheid.

De content van ChatGPT is verouderd

 
Behalve de verzonnen feiten en bevooroordeelde uitspraken die soms voorkomen, is actualiteit momenteel nog een probleem voor de chatbot. De kennis van ChatGPT gaat tot aan september 2021, dus de bot kan niet verwijzen naar actuele gebeurtenissen. Dit probleem is echter opgelost zodra de informatie wordt bijgewerkt en is dus hoogstwaarschijnlijk slechts een kwestie van tijd.

Hoe goed is de kwaliteit van ChatGPT-teksten en kun je AI-teksten überhaupt onderscheiden van door mensen geschreven teksten?

 
Een met AI gegeneerde afbeelding van een kleine robot die op een papier zit en er een lamp op schijnt.
Opmerking: de afbeeldingen in deze teksten zijn aangemaakt met de AI-afbeeldingentool Dall-E
 
 
Binnen enkele seconden spuugt de bot al verschillende soorten teksten uit over allerlei onderwerpen, waaronder gedichten, verhalen en nieuws. De prestaties van het programma op het gebied van tekstkwaliteit zijn ongetwijfeld opmerkelijk. Toch zitten er momenteel nog duidelijke grenzen aan AI-teksten.

ChatGPT “schrijft” soms oppervlakkig en repetitief

 
Opvallend is dat de teksten vaak geen toegevoegde waarde hebben. Bij het beschrijven van plaatsen zijn ChatGPT-teksten bijvoorbeeld vaak niet erg specifiek en zijn ze praktisch inwisselbaar. ChatGPT “schrijft” bijvoorbeeld over het kleine Ierse stadje Clonmel: “Er zijn zoveel dingen die Clonmel tot een bijzondere plaats maken. […] Als je de kans hebt om Clonmel te bezoeken, doe dat dan vooral! Je zult er geen spijt van krijgen deze mooie en ontroerende plek gezien te hebben.”

Ok, dat klopt misschien wel, maar datzelfde geldt voor nogal wat plaatsen in de wereld, waardoor de informatie oppervlakkig overkomt. Concreet en duidelijk is de tekst in ieder geval niet te noemen.

Verder valt in de AI-teksten op dat ze vaak sterk op elkaar lijken en repetitief zijn qua zinsbouw en zinsbegin. Dit kan voor stijlproblemen zorgen.

Schrijven is een kunst – AI is minder creatief dan een mens

 
De chatbot zelf noemt een ander zwak punt van de teksten van ChatGPT: “Er moet worden opgemerkt dat het GPT-model geen creatieve intelligentie heeft en niet in staat is de nuances en subtiele verschillen van menselijke taal te begrijpen.”

Hij zegt ook: “Bovendien moet worden opgemerkt dat schrijven meer is dan woorden op papier zetten: het is een kunst waarvoor je bepaalde vaardigheden, praktijkervaring en inzicht in taal en structuur moet hebben. AI-taalmodellen kunnen deze elementen momenteel niet volledig nabootsen.”

Naar eigen zeggen mist de chatbot dus het creatieve denken dat essentieel is voor het werk van een goede schrijver. Deze constatering wordt bevestigd door een andere casestudy waarover de Duitse Business Insider al schreef. De auteur van dit artikel had twee sollicitatiebrieven laten schrijven door ChatGPT en vervolgens laten beoordelen door recruiters. Hun conclusie: zeker niet slecht, maar de teksten misten opvallend veel creativiteit en persoonlijkheid.

Maatregelen om content van ChatGPT te kunnen herkennen

 
ChatGPT heeft dus niet de creativiteit en het taalgevoel van een goede auteur. Toch zijn de chatbotteksten op het eerste gezicht niet altijd te onderscheiden van menselijke teksten.

Het is duidelijk dat Google niet blij wordt van AI-teksten. Deze teksten worden in de zoekmachine als spam behandeld en het gebruik ervan wordt zelfs afgestraft. Dit bevestigde Google’s webmaster trendanalist John Mueller enige tijd geleden in een interview. Google beschikt al geruime tijd over de technische middelen om AI-inhoud te herkennen en maakt daarbij zelf ook gebruik van kunstmatige intelligentie zoals natural language processing. ChatGPT maakt het herkennen van machinaal gegenereerde inhoud echter ook voor Google moeilijker, zoals blijkt uit de stap om een “Code Rood” uit te roepen als reactie op ChatGPT. Dit is bedoeld om tijdig doeltreffende maatregelen tegen AI te kunnen nemen. Onlangs kondigde OpenAI ook plannen aan om een nieuwe functie te introduceren waarmee Google AI-inhoud beter zou kunnen herkennen. Daartoe zouden ChatGPT-teksten worden voorzien van watermerken in de vorm van geheime codes.

Ook andere bedrijven in de online-industrie nemen maatregelen om ChatGPT-teksten beter te kunnen onderscheiden van door mensen geschreven artikelen. CEO van Textbroker El-Hadi Zahri zegt bijvoorbeeld: “Wij beschermen onze klanten tegen misbruik door AI. Om ons product nog beter te onderscheiden van AI-teksten hebben wij naar aanleiding van ChatGPT een aantal effectieve maatregelen genomen. We hebben onder andere de eisen voor de aanmeldteksten van onze auteurs aangepast en ons kwaliteitsteam versterkt, zodat de teksten nog nauwkeuriger beoordeeld kunnen worden.”

Is ChatGPT nou een kans of een bedreiging voor auteurs?

 
Voor het antwoord op die vraag laten we ChatGPT zelf even aan het woord: “GPT is geen bedreiging voor auteurs. […] GPT en andere AI-taalmodellen kunnen nuttig zijn om inspiratie op te doen en te helpen bij bepaalde aspecten van het schrijfproces, bijvoorbeeld redactiewerk.”

Tijdens de gesprekken met onze auteurs kwamen we er ook achter dat veel freelancers die voor ons werken AI als een nuttig hulpmiddel zien en het al gebruiken om bepaalde taken gemakkelijker te maken. Franziska Hafner van Community & Quality Management zegt: “AI helpt onze auteurs bijvoorbeeld met spellingcontrole. Andere auteurs gebruiken het om een ruwe beginstructuur voor een tekst te maken. Daar staan dan de koppen, keywords en inhoudelijke aspecten in die in de tekst aan bod moeten komen.”

ChatGPT als waardevolle tool voor contentmarketing

 
Op het gebied van contentmarketing heeft ChatGPT verschillende mogelijke toepassingen. Auteurs kunnen met het programma hun teksten snel en gemakkelijk optimaliseren en klanten kunnen gemakkelijk hun contentwerk uitbesteden. Zij kunnen bijvoorbeeld het zoekwoordenonderzoek of het vinden van nieuwe contentideeën al laten doen voordat ze een auteur aan het werk zetten en zich zo zelf concentreren op andere belangrijke taken. Zo ontstaan er nieuwe mogelijkheden om tijd en kosten te besparen en worden de beschikbare middelen efficiënt ingezet.

ChatGPT kan voor een aantal van de volgende contentmarketingtaken een waardevol hulpmiddel zijn:


  • Onderzoek (maar let op: fact checking!)

  • Keywordonderzoek

  • Concurrentieanalyse

  • Inspiratie opdoen voor geschikte onderwerpen voor je teksten

  • Het vinden en maken van goede titels en tussenkoppen

  • Het maken van een opzet van de opbouw van de tekst

  • Redactie- en correctiewerk

Hoe zien klanten binnen de contentsector ChatGPT over het algemeen? CEO van Textbroker Zahri zegt: “De klanten van Textbroker laten een heterogeen beeld zien: enerzijds zijn er bedrijven die niets van AI-content willen weten en op de diensten van Textbroker vertrouwen. Binnen onze Managed-Service worden hun complexe briefings naar kwalitatief hoogstaande teksten omgezet. Aan de andere kant zijn er veel klanten die AI-content op het moment uitproberen. Zij komen daarbij allemaal tot de conclusie dat je machinaal geschreven content hoe dan ook moet laten bewerken om het te kunnen publiceren. Dit komt vooral door de vaak nog slechte feitelijke kwaliteit en de opvallende hoeveelheid opvulzinnen die je vaak ziet in AI-content.” Afhankelijk van het tekstproject kan het wel zinvol zijn om AI te gebruiken als ondersteunend instrument, zegt Zahri. Het doel blijft daarbij natuurlijk altijd om de klant zo goed mogelijk te adviseren met betrekking tot zijn of haar specifieke behoeften.

2023 wordt een spannend jaar voor AI

 
De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat door en biedt in de toekomst enorme mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van geneeskunde en wetenschap. Het gebruik van AI zal zich waarschijnlijk ook uitbreiden op het gebied van content. In de komende maanden wordt reikhalzend uitgekeken naar de lancering van de volgende versie van ChatGPT, GPT-4. Met het oog hierop heeft Microsoft CTO Scott Stein 2023 al omschreven als “het spannendste jaar dat de AI-branche ooit heeft meegemaakt”.

Duidelijke grenzen stellen voor AI-teksten

Ook al lijkt de tekstkwaliteit van ChatGPT vaak niet slecht, je moet er niet volledig op vertrouwen als je jezelf niet voor gek wilt zetten. Momenteel zijn er echt nog een aantal valkuilen bij AI-teksten.

Oprichter en CTO van Textbroker Jan Becker-Fochler vat het als volgt samen: “Wat GPT nu al kan op het gebied van tekst is echt indrukwekkend. Toch kan het programma momenteel geen volleerde auteurs, redacteurs of vertalers vervangen. Als het wordt gecombineerd met de kunde en kennis van echte mensen, is het wel een instrument voor meer efficiëntie, inspiratie en een goede tekstkwaliteit.

Bij Textbroker moedigen we onze klanten aan AI eens uit te testen voor hun copywriting. Daarbij moeten ze er wel voor zorgen dat de AI-teksten ook worden geredigeerd en op juistheid worden gecontroleerd. De freelance crowd van Textbroker is naast het schrijven van teksten ook in staat om grote hoeveelheden tekst te corrigeren volgens de specifieke eisen van onze klanten.”

Auteurs en opdrachtgevers kunnen de chatbot dus verwelkomen als een waardevol teksthulpmiddel dat tijd en kosten bespaart en hen werk uit handen kan nemen. Snelheid, de beschikbaarheid van ongelofelijk veel informatie en het aanbod in veel verschillende talen zijn echte troeven van ChatGPT. Auteurs zouden zich zo minder hoeven bezighouden met tijdrovende administratieve taken en zich meer op hun creatieve werk en hun menselijke taalkundige talent kunnen concentreren.

Wil je weten hoe je ChatGPT kan inzetten voor jouw contentmarketing en zo tijd en kosten kan besparen?

We vertellen je graag meer.


geen reacties beschikbaar


Heeft u een vraag of opmerking bij een artikel? Laat het ons weten!

Uw e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*
*

Managed-Service

Wil je complete tekstprojecten uitbesteden en de absolute topklasse in tekstkwaliteit ontvangen? Ben je geïnteresseerd in uitgebreide contentservices, zoals blogmanagement? Maak dan kennis met onze Managed-Service en profiteer van ons Alles-In-Eén-Pakket.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Self-Service

Heb je relevante up-to-date content nodig? Binnen Self-Service bestel je snel en eenvoudig je tekst naar wens – en dat tegen topvoorwaarden.

Nu gratis aanmelden als opdrachtgever!

Auteurs

Duizenden auteurs wereldwijd verdienen bij dé tekstmarktplaats Textbroker geld met hun teksten. Ze bepalen zelf wanneer en hoeveel zij schrijven en kunnen zich zo verzekerd zien van een flexibel inkomen. Lees hier hoe je jouw woorden omzet in klinkende munt.

Nu gratis aanmelden als auteur!